Protokół Computer Supported Telecommunications Applications

Protokół Computer Supported Telecommunications Applications, w skrócie CSTA, oznacza standard, przy pomocy którego można w inteligentny sposób połączyć komputer z instalacją telefoniczną. Przez to możliwe jest realizowanie wykraczających poza producenta aplikacji telefonicznych wspieranych komputerowo. Protokół Computer Supported Telecommunications Applications został znormalizowany przez European Computer Manufacturers Association (ECMA) i prezentuje podstawę dla wielu rozwiązań do integracji telefonii z komputerem (CTI). W standardzie zdefiniowane są struktura i typ wiadomości, przy pomocy których można sterować pojedyncze cechy usługi, jak konferencje, przekierowywanie rozmów lub przełączenie między komputerem a instalacją telefoniczną.

Treść Protokołu Computer Supported Telecommunications Applications (CSTA)

Protokół Computer Supported Telecommunications Applications (CSTA) opisuje znormalizowany protokół dla komunikacji pomiędzy instalacją telefoniczną a oprogramowaniem komputera. Treścią specyfikacji są jednak tylko przesłane dane. Transport wiadomości jest od tego niezależny i może następować poprzez różne media i protokoły. W ten sposób możliwe jest na przykład przekazywanie wiadomość CSTA poprzez ISDN lub sieć TCP/IP. Rozszyfrowywanie danych następuje poprzez Basic Encoding Rules (CSTA Phase I, II i III) oraz XML Encoding Rules (CSTA Phase III). W nowych implementacjach stosowany jest do szyfrowania wyłącznie XML (Extensible Markup Language).
Obecnie prawie wszyscy producenci instalacji telefonicznych i ich oprogramowania wspierają i implementują Protokół Computer Supported Telecommunications Applications. W ten sposób w przypadku TSAPI (Telephony Service Application Programming Interface) i TAPI (Telephony Application Programming Interface) chodzi o interfejsy programowania bazujące na protokole CSTA.
 

Ważne podstawowe funkcje systemu integracji komputera z telefonią (CTI) z CSTA

CSTA opisuje zarówno informacje o danych do sterowania instalacją telefoniczną przez EPD oraz odwrotnie. Przez to można realizować biurowe aplikacje CTI, które umożliwiają znacznie wydajne wykorzystywanie możliwości telekomunikacyjnych. W ten sposób można jednym kliknięciem myszki nawiązać rozmowę telefoniczną bezpośrednio z komputera. Dzięki inteligentnym połączeniom usług książki telefonicznej komputer dodatkowo jest w stanie pokazać bezpośrednio przy odebraniu lub nawiązywaniu rozmowy liczne informacje o uczestniku.

Więcej informacji

CTI

CTI jest skrótem od terminu Computer Telephony Integration – integracja telefonii i komputera. Odnosi się do systemu łączności, który przy pomocy systemu komputerowego, wykorzystującego dostępne w nim…

Czytaj więcej