Informacja prawna

Informacja prawna

NFON Polska Sp. z o.o.
Ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 600 62 00
Fax: +48 22 600 62 01

Zarejestrowane Biuro
Ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa
NIP 5851493927
Numer KRS: 0000903372
 

Urząd Regulacyjny
Urząd Komunikacji Elektronicznej - UKE
 

Odpowiedzialni za treść
Gernot Hofstetter
Patrik Heider


Informacja o odpowiedzialności
NFON Polska Sp. z o.o. nie daje żadnej gwarancji, że informacje i treści znajdujące się na tej stronie internetowej są kompletne, poprawne i aktualne. Mimo starannego przeglądu treści nie dajemy żadnej gwarancji na zawartość tej witryny, ani połączonych z nią witryn zewnętrznych. Za zawartość witryn zewnętrznych odpowiadają wyłącznie ich operatorzy.

Prawo autorskie
Zdjęcia, logo, obrazy, grafiki, treści tekstowe, dźwięki, animacje, filmy i inne informacje opublikowane w witrynie internetowej, jak również zestaw wymienionej zawartości i jej elementy w tej witrynie są chronione prawami autorskimi.

Copyright ©️2022, NFON Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość tej witryny internetowej nie może być kopiowana, rozpowszechniana, modyfikowana w celu udostępniania jej osobom trzecim. Korzystanie z własności intelektualnej NFON Polska jest dozwolone tylko za pisemną zgodą pracownika NFON Polska, odpowiedzialnego za treści. Wszelkie rozpowszechnianie, przechowywanie, przesyłanie i odtwarzanie lub przekazywanie treści w celach komercyjnych jest zabronione bez pisemnej zgody NFON Polska.