Least Cost Routing

Least Cost Routing, w skrócie LCR, oznacza metodę, za pomocą której przy tworzeniu połączenia telefonicznego automatycznie używany jest każdorazowo najkorzystniejszy operator telefoniczny. Zazwyczaj Least Cost Routing opiera się na tak zwanej funkcji Call by Call, która umożliwia wybranie danego pożądanego operatora telefonicznego poprzez określony numer kierunkowy. Automatycznie przeprowadzany Least Cost Routing ma na celu uczynienie zbędnym czasochłonnego manualnego wyszukiwania danego najkorzystniejszego operatora.

Least Cost Routing w oparciu o oprogramowanie lub sprzęt

Least Cost Routing można zrealizować w różny sposób przy łączu lub systemie telefonicznym. Zasadniczo rozróżnia się rozwiązania sprzętowe i bazujące na oprogramowaniu. Rozwiązania sprzętowe składają się z reguły z małego statecznika, który dysponuje koniecznymi informacjami dotyczącymi wyboru operatora i aktywuje się przy każdym ustanawianiu połączenia wychodzącego. Analizuje on numer docelowy, w zależności od aktualnych warunków i przy pomocy swojej tabeli taryfowej wybiera najkorzystniejszego operatora i uzupełnia odpowiedni numer kierunkowy. Rozwiązania w oparciu o oprogramowanie pracują na tej samej zasadzie, ale są bezpośrednio zintegrowane w urządzeniu lub systemie telefonicznym.

Ustalanie danego najkorzystniejszego operatora telefonicznego

Least Cost Router musi dysponować całym szeregiem informacji, aby mógł znaleźć najkorzystniejszego operatora sieci dla rozmowy telefonicznej w celu nawiązania połączenia. Tylko jeśli posiada się wszystkie informacje, a tabela taryfowa jest aktualna, można osiągnąć optymalny wynik.

Wymagane są następujące informacje:

  • aktualna godzina połączenia
  • cel połączenia
  • przewidywany czas trwania rozmowy

aktualne informacje taryfowe wszystkich operatorów telefonicznych wraz z obowiązującymi warunkami taryfowymi, takimi jak rabaty, impulsy do rozliczenia, jednorazowe opłaty za połączenia itp.

 

Dzisiejsze znaczenie Least Cost Routing

Na początku liberalizacji rynku telefonicznego w Niemczech Least Cost Routing miał duże znaczenie, ponieważ dzięki tej metodzie można było zaoszczędzić znaczne środki finansowe na usługach telefonicznych. Least Cost Routing był szeroko rozpowszechniony i stosowany zarówno w zakresie prywatnym, jak i sektorze gospodarczym. Potencjał oszczędności był szczególnie duży dla rozmów poza własnymi sieciami lokalnymi jak połączeń pozamiastowych lub rozmów zagranicznych. Dzięki obniżonym opłatom za rozmowy telefoniczne i wprowadzeniu taryf zryczałtowanych znacznie obniżył się potencjał oszczędności Least Cost Routing.