IP-Centrex

"Hosted PBX" i "IP Centrex" są synonimami, technologia ta jest często nazywana też "Virtual PBX".

W przeciwieństwie do tradycyjnego systemu telefonicznego, który jest obsługiwany przez zainstalowany w siedzibie firmy sprzęt, ten nowy wymiar systemu telefonicznego jest scentralizowany i dostępny jako aplikacja internetowa. Ten rodzaj wysoce innowacyjnego systemu telefonicznego łączy się również z tradycyjną siecią telefoniczną, z tą różnicą, że połączeniem pomiędzy telefonem a „centralą” nie jest kabel telefoniczny, ale połączenie internetowe. Oznacza to, że można połączyć się z centralnym systemem telefonicznym z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem szerokiej gamy urządzeń - od klasycznego analogowego telefonu, poprzez telefony DECT i laptopy z softfonem, do telefonów komórkowych.

Systemy tworzone przez NFON oparte są wyłącznie na tej nowej, bardzo innowacyjnej technologii. System osadzony jest na potężnych serwerach w kilku geograficznie oddalonych, wysoce redundantnych centrach danych.

Dzięki technologii NFON małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do wszystkich funkcji wysoce profesjonalnego systemu telefonicznego. Możesz korzystać z funkcji, które wcześniej można było znaleźć tylko w drogich rozwiązaniach dla dużych przedsiębiorstw. Szeroki zakres dostępnych usług obejmuje funkcje, takie jak poczta głosowa, kolejkowanie, aplikacje głosowe i telekonferencje. Rozmowy telefoniczne są dygitalizowane przez telefony IP z jakością ISDN. Telefony systemowe komunikują się z systemem telefonicznym w centrach danych za pośrednictwem sieci lokalnej i szerokopasmowego łącza (SDSL albo ADSL). Serwery w centrach danych wykonują swoją pracę i wysyłają połączenia do publicznej sieci telefonicznej.

Cechy wyróżniające "Hosted PBX"

Ważne jest, aby odróżnić rozwiązania dedykowane jednemu klientowi od platform wspólnych (czyli prawdziwych aplikacji w chmurze). W pierwszym przypadku pojedynczy operator obsługuje wydzielony system telefoniczny dla pojedynczego klienta. Możliwości oszczędnościowe są tutaj ograniczone ze względu na charakter oferty.

W NFON wszyscy klienci są w jednej i tej samej sieci telefonicznej, co oznacza, że ​​nawet małe przedsiębiorstwa mogą korzystać z pełnego zakresu funkcji, które oferuje wysokiej klasy PBX - dokładnie takie same jak dla dużych korporacji, które już przeszły na NFON. Oczywiście, ze względów bezpieczeństwa, dane poszczególnych klientów są ściśle oddzielone.

Więcej informacji

SDSL / SHDSL

SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line) i SHDSL (Single-Pair High-Speed Digital Subscriber Line) to dwa różne terminy dla tej samej technologii. Stało się tak dlatego, ponieważ dwie organizacje…

Czytaj więcej

DECT

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) to nazwa standardu bezprzewodowego systemu transmisji sygnałów telefonicznych i danych.

Standard DECT jest często używany w telefonii…

Czytaj więcej

Hosted PBX

Przez długi czas konwencjonalne systemy telefoniczne - często określane również jako PBX (Private Branch Exchange) - należały do standardowego wyposażenia każdej firmy. Jest to system sprzętowy, który…

Czytaj więcej