Blokowanie numeru telefonu

Z różnych przyczyn może być konieczne zablokowanie określonych numerów telefonów dla przychodzących połączeń telefonicznych. Przede wszystkim, gdy powtarzające się numery odbierane są jako uciążliwe lub natrętne, to zablokowanie numerów telefonów może być jedynym rozwiązaniem, aby powrócił spokój na własnym łączu telefonicznym. Blokowanie numerów telefonów można technicznie zrealizować w różnych miejscach. Można tego dokonać w sieci telefonicznej operatora, we własnym routerze internetowym, w instalacji telefonicznej lub urządzeniu końcowym. Zasadniczo podczas blokowania można rozróżniać pomiędzy tak zwanymi negatywnymi i pozytywnymi listami. Podczas gdy negatywne listy blokują tylko wyznaczone numery telefonów i przepuszczają wszystkie inne, to w przypadku pozytywnej listy można odblokować pojedyncze numery dla połączeń telefonicznych. W tym przypadku wszystkie inne numery telefonów są automatycznie zablokowane dla połączeń telefonicznych. Często również możliwe jest zablokowanie wszystkich połączeń z zastrzeżonych numerów telefonów, czyli bez wyświetlonego numeru telefonu.

Blokada numerów telefonów bezpośrednio w sieci operatora

Większość operatorów umożliwia wewnątrz własnej sieci na blokadę określonych numerów telefonów nawiązujących połączenie z łączem telefonicznym klienta. Częściowo klienci muszą jednak płacić za tę możliwość a blokada dla każdego numeru musi zostać pojedynczo zgłoszona u operatora. Nowoczesne łącza IP oferują często klientom możliwość wygodnego blokowania i zarządzania blokadami samemu poprzez interfejs sieciowy.

 

Blokada numerów telefonów w routerze lub instalacji telefonicznej

Jeśli posiada się własną instalacje telefoniczną na przykład router z dostępem do Internetu z funkcją instalacji telefonicznej lub korzysta się z instalacji telefonicznej w chmurze, to numery telefonów można bezpośrednio zablokować w interfejsie użytkownika w routerze lub instalacji telefonicznej. W tym przypadku rozmowa zostanie przekazana do własnego łącza, jednak zostanie ona odrzucona przez własną instalację telefoniczną. Obszerne funkcje statystyczne z reguły informują o wszystkich odrzuconych połączeniach. Wydajne instalacje umożliwiają nawet zdefiniowanie czasowych zasad blokady.

 

Blokowanie numeru telefonu na urządzeniu końcowym

Również na urządzeniach końcowych jak smartfony często są zaimplementowane funkcje do blokowania określonych numerów telefonów. Dodatkowo dla numerów telefonów mogą zostać zablokowane także pojedyncze usługi jak SMS lub czat.

Więcej informacji

Voice over IP: The Art of Switching from PSTN to IP

What is VoIP?

The Voice over Internet Protocol, also called IP telephony, is a method of communication for making calls over a broadband Internet connection as an alternative to regular calls made…

Czytaj więcej

Centrala abonencka ISDN

Centrala abonencka ISDN jest aktywowana przez operatora sieci telefonicznej w centrali telefonicznej i umożliwia osiąganie kilku przyłączeń wieloterminalowych ISDN pod jednym numerem telefonu. Łącza…

Czytaj więcej

Fixed Mobile Convergence (FMC)

Skrót FMC oznacza konwergencję systemów stacjonarnych i mobilnych w ramach kompletnego rozwiązania, dziś są coraz bardziej się łączą. Możliwe jest już nowoczesne rozwiązanie FMC, gdzie można używać…

Czytaj więcej