Fixed Mobile Convergence (FMC)

Skrót FMC oznacza konwergencję systemów stacjonarnych i mobilnych w ramach kompletnego rozwiązania, dziś są coraz bardziej się łączą. Możliwe jest już nowoczesne rozwiązanie FMC, gdzie można używać numeru mobilnego w sieci stacjonarnej i numeru stacjonarnego w sieci mobilnej. Ponadto usługi telefoniczne mogą być całkowicie niezależne od urządzenia. Firmy, które korzystają z rozwiązań FMC są łatwiej dostępne i odnoszą korzyści ze zwiększonej efektywności ich personelu. Dodatkowo, koszty są ograniczone do minimum, ponieważ najtańsze w danym czasie połączenie może być wybierane automatycznie.

Dlatego urządzenia mobilne, takie jak PDA czy smartfony są wartościowymi urządzeniami końcowymi - także wtedy, gdy noszone są po biurze w kieszeni spodni.
Gdy użytkownik powraca do biura z podróży służbowej, jego smartfon automatycznie loguje się do wewnętrznej sieci firmowej poprzez WLAN. Użytkownik nie dostrzega nawet, że używa bardziej ekonomicznej usługi systemu biurowego, unikając kosztownych połączeń przez sieci mobilne.

Więcej informacji

Mobile phone network

The mobile phone network enables wireless communication using mobile devices, such as mobile phones, smart phones or tablets. Mobile phone networks provide the necessary infrastructure and are…

Czytaj więcej