Infolinia serwisowy

Serwisowy numer telefonu (infolinia) używany jest przez przedsiębiorstwa, urzędy lub inne instytucje, aby skontaktować się telefonicznie z klientami lub osobami zainteresowanymi informacjami. W ten sposób przez serwisowy numer telefonu oferowane są usługi, które umożliwiają na przykład uzyskanie informacji o produktach lub usługach, składanie zamówień, zgłaszanie awarii lub skarg. Z reguły serwis obsługują pracownicy infolinii. Inteligentne urządzenia telefoniczne przyjmują połączenia pod numerem serwisowym, w razie potrzeby dokładniej określają sprawę, a następnie przekierowują połączenie do odpowiedniego i aktualnie wolnego pracownika. W zależności od rodzaju serwisu numer ten może być dostępny przez całą dobę lub tylko w określonym czasie.
 

Callcenter_1

Problematyka różnych modeli kosztów

W celu udostępnienia serwisowego numeru telefonu przedsiębiorstwa i instytucje używają różnych modeli kosztów. W przypadku wielu numerów telefonów połączenia i w ten sposób serwis są dla osoby dzwoniącej całkowicie bezpłatne. W Niemczech bezpłatne serwisowe numery telefonu można rozpoznać z reguły po numerze kierunkowym 0800. Ponieważ w przypadku wielu taryf telefonicznych rozmowy krajowe są bezpłatne z powodu zryczałtowanego modelu taryfowego, można realizować serwisowe numery telefonów dla większości dzwoniących także poprzez zwykłe numery sieci lokalnej.

Często stosowane są tak zwane usługi Shared Cost z podziałem kosztów. W przypadku tych usług możliwe jest, że operator i osoby dzwoniące dzielą się kosztami za usługę telekomunikacyjną. Koszty mogą być w zależności od modelu rozliczane według czasu trwania połączenia lub ryczałtowo za połączenie.

Ponadto istnieją usługowe numery telefonu, w przypadku których osoba dzwoniąca płaci za oferowaną usługę za pośrednictwem swoich opłat telefonicznych operatorowi telefonii. Ten przekazuje część uzyskanych wpływów oferentowi usługi. Numery kierunkowe 0900 są przykładem takich płatnych usług informacyjnych.

Problematyka dostępności i jakości serwisu

W pewnych okolicznościach dla klientów mogą powstać podwyższone koszty, jeśli przedsiębiorstwa nie posiadają własnych filii lub nie oferują obsługi klienta dostępnej na miejscu. Ponieważ serwis telefoniczny jest płatny, nawet proste zapytania i w normalnych warunkach bezpłatne informacje wiążą się z opłatami. Ponadto może być denerwujące, że trzeba długo oczekiwać w kolejkach oczekujących. Ponieważ w wielu przypadkach serwis dla przedsiębiorstw obsługują zewnętrzne infolinie, jakość oferowanych usług jest czasem bardzo wątpliwa.

 

Więcej informacji

Telephone-connection

What is a telephone connection?
A telephone connection is any network connection that allows users to make phone calls. There are three main types of telephone connections, each supported by different…

Czytaj więcej

Voice over IP

What is Voice over IP (VoIP)?
Voice over IP (VoIP) is the most common method for making phone calls over the internet. This is in contrast to traditional telephony, where communication is over the…

Czytaj więcej

Dostawcy usług telefonicznych

Operator telefoniczny to usługodawca, który oferuje klientom swoje usługi komunikacji głosowej. Choć do niedawna operatorzy telefonii ograniczali swoją działalność wyłącznie do komunikacji głosowej,…

Czytaj więcej