Dostawcy usług telefonicznych

Operator telefoniczny to usługodawca, który oferuje klientom swoje usługi komunikacji głosowej. Choć do niedawna operatorzy telefonii ograniczali swoją działalność wyłącznie do komunikacji głosowej, obecnie oferują usługi, łączące telefonię z internetem; robią to dzisiaj niemal wszyscy operatorzy. Trend, przesuwający komunikację głosową ku sieciom informatycznym - za pośrednictwem VoIP - spowodował, że dostawcy usług głosowych i danych są coraz bliżej siebie.

Możliwe jest sklasyfikowanie usług telefonicznych w następujący sposób:

Telefonia stacjonarna

Klient otrzymuje stałą linię telefoniczną w określonym miejscu, za pomocą której możliwa jest komunikacja głosowa.
 

Telefonia komórkowa

Klienci mogą komunikować się za pomocą telefonu komórkowego lub smartfonu poprzez sieć telefonii komórkowej z jakiegokolwiek miejsca w zasięgu sieci; mogą zostać osiągnięci poprzez numer telefonu komórkowego. Kiedy abonent jest za granicą lub – ogólnie – poza zasięgiem sieci swojego operatora, może komunikować się za pośrednictwem dostawców zagranicznych, używając tzw. roamingu.
 

Telefonia internetowa


Z telefonii internetowej informacje głosowe jest umieszczane są pakietach danych i transportowane za pomocą sieci transmisji danych, jak Internet. Telefonii internetowej jest również nazywana telefonią Voice over IP (VoIP). VoIP ma tę zaletę, że użytkownik, aby móc prowadzić rozmowy i przesyłać dan musi dysponować jedynie połączeniem Internetowym. Co więcej, poprzez VoIP mogą być realizowane liczne dodatkowe usługi, np. na komputerach i laptopach można za pomocą oprogramowania stworzyć telefony IP a sprzętowe telefony IP mogą być używane do wyświetlania dodatkowych informacji z sieci. VoIP może być używany za pośrednictwem sieci komórkowych i stacjonarnych.

Operatorzy telefoniczni oprócz komunikacji głosowej oferują również dostęp do Internetu jako jeden pakiet produktów. Internet jest realizowany za pomocą technologii DSL, sieci kablowej lub mobilnej w zależności od dostawcy. Takie łączenie produktów nazywane jest czasem podwójną grą. Jeśli dodamy do tego jeszcze przesyłanie programów telewizyjnych - mówimy o potrójnej grze.Systemy taryfowe dostawców telefonicznych często bardzo się różnią. W zakresie korzystania z internetu i telefonii stacjonarnej powszechne są tzw. ryczałty, niezależnie od rzeczywistego wykorzystania. Dla połączeń wykonywanych wewnątrz lub z sieci komórkowych opłaty są często zależne od rzeczywistego wykorzystania i rozliczane minutowo.