Third-Party CTI

Third-Party CTI opisuje określony system architektury telefonowania wspartego na komputerze (Computer Telephony Integration - CTI). Third-Party CTI jest przeciwieństwem do First-Party CTI, któray bazuje na odmiennej architekturze systemowej. Przy pomocy Third-Party CTI lub First-Party CTI możliwe jest stapianie klasycznej telefonii z nowoczesną techniką informacyjną. Przez to powstają różnorodne, nowe funkcje a komunikację można tworzyć znacznie wydajniej. W ten sposób połączenia telefoniczne można na przykład rozpocząć po kliknięciu myszką na adres z programu mailowego lub bezpośrednio na ekranie zostaną pokazane dodatkowe informacje o rozmówcy.

Architektura Third-Party CTI i odgraniczenie od First-Party CTI

W przeciwieństwie do First-Party CTI, przy którym telefon jest bezpośrednio połączony z komputerem, Third-Party CTI w pełni rezygnuje z takiego połączenia. First-Party CTI posiada więc bezpośrednie, fizyczne połączenie pomiędzy telefonem a komputerem. Zasadniczo przy tym sprzężeniu można rozróżnić pomiędzy centrycznym połączeniu komputera z telefonem.
Przy Third-Party CTI komputer i telefony komunikują się poprzez trzeci komponent, tak zwany serwer CTI. Jest on zainstalowany w centralnym punkcie w sieci i połączony z instalacją telefoniczną poprzez kompatybilny interfejs. Poprzez ten interfejs sygnalizowane są rozmowy przychodzące i wychodzące. Zamiast instalacji telefonicznej w nowoczesnych architektach ma często zastosowanie tak zwany serwer TK. Wprawdzie zastosowanie serwera CTI zwiększa złożoność w porównaniu z fizycznym sprzężeniem telefonu z komputerem przy First-Party CTI , jednak powstaje znacznie elastyczniejszy i wydajny system Computer Telephony Integration. Wymogiem do nienagannego funkcjonowania systemu i wygodnego korzystania z dostępnych funkcji jest wydajna i wolna od błędów oraz przerw sieć. Zwężenie szerokiego pasma lub utrata danych czy przestój danych mogą mieć wpływ na całą funkcję telefoniczną w przedsiębiorstwie. Zaleta szybkiej instalacji i konfiguracji miejsc pracy przy rozwiązaniu First-Party CTI szybko zanika podczas dużych instalacji z wieloma stanowiskami telefonicznymi. Dlatego Third-Party CTI szczególnie nadaje się do dużych, wydajnych instalacji.

Więcej informacji

Computer Telephony Integration (CTI)

CTI jest skrótem od terminu Computer Telephony Integration – integracja telefonii i komputera. Odnosi się do systemu łączności, który przy pomocy systemu komputerowego, wykorzystującego dostępne w nim…

Czytaj więcej