Telefonia bezprzewodowa

Przy telefonii bezprzewodowej przenośna słuchawka telefonu połączona jest radiowo z lokalną stacją bazową. Przez to telefonia bezprzewodowa wyróżnia się od telefonii komórkowej. Użytkownik dzwoni wprawdzie mobilnie, ale jednak tylko wewnątrz zasięgu swojej stacji bazowej. Bezprzewodowe telefony osiągają wewnątrz pomieszczeń zasięg około 30 metrów, a na zewnątrz około 100 metrów. Aby osiągnąć możliwie jak największe pokrycie radiowe, stacja bazowa powinna zostać umieszczona w centralnym miejscu. Baza połączona jest z analogowym lub cyfrowym łączem telefonicznym operatora lub z routerem. Zależnie od danego modelu do stacji bazowej może być podłączonych kilka przenośnych słuchawek. Jeśli z bazą połączonych jest kilka słuchawek, to możliwe jest wewnętrzne telefonowanie pomiędzy nimi bez zewnętrznej sieci telefonicznej. Baza służy przy tym za centralną instalację telefoniczną. Równocześnie można w stacji bazowej naładować akumulator przenośnej słuchawki.
 

Standard DECT do komunikacji bezprzewodowej telefonii

Do bezprzewodowej komunikacji pomiędzy stacją bazową a przenośną słuchawką rozpowszechnił się standard DECT. Dzięki standaryzacji i DECT-GAP możliwe jest bezproblemowe podłączanie urządzeń różnych producentów do stacji bazowej. W Europie DECT wykorzystuje zakres częstotliwości pomiędzy 1,88 a 1,90 gigaherca. W innych krajach wykorzystywane są częściowo inne zakresy częstotliwości. Dlatego telefony bezprzewodowe mogą być wykorzystywane tylko w dopuszczonych krajach. Obok telefonii można przy pomocy DECT realizować inne funkcje dodatkowe. Na przykład poprzez DECT można przekazywać wiadomości SMS do przenośnej słuchawki.

Telefonia bezprzewodowa poprzez WLAN

Pomimo że dostępne są na rynku telefony bezprzewodowe, które komunikują się poprzez WLAN, to ten standard nie stał się do tej pory popularny w porównaniu z DECT. Powodem tego są ograniczenia systemowe techniki WLAN. Obok ograniczonego zasięgu użytkownicy telefonów WLAN muszą się liczyć ze zwężeniem szerokości pasma poprzez równoległą transmisje danych w sieci WLAN, ponieważ telefony i inne urządzenia muszą dzielić się szerokością pasma. Może to prowadzić do zaburzeń lub całkowitego przerwania połączenia telefonicznego. 

Więcej informacji

DECT

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) to nazwa standardu bezprzewodowego systemu transmisji sygnałów telefonicznych i danych.

Standard DECT jest często używany w telefonii…

Czytaj więcej