Szerokopasmowe łącze internetowe

Pojęcie szerokopasmowego łącza internetowego opisuje połączenie z internetem o wysokiej prędkości transmisji danych. Nie zostało jednak jednoznacznie zdefiniowane, jak wysoka musi być prędkość łącza, aby można je było nazwać łączem szerokopasmowym. Ponadto postęp techniczny technologii komunikacyjnych i stale wzrastająca przez to szerokość pasma dostępu do internetu wciąż przesuwają tę granicę w górę. Z reguły szerokopasmowe łącze internetowe powinno dopuszczać prędkości pobierania większej liczby megabitów na sekundę. Szerokość pasma przy wysyłaniu zazwyczaj jest znacznie mniejsza. Określone profesjonalne, ale także i prywatne aplikacje w internecie będą przydatne dopiero wtedy, jeśli dostępne będzie szerokopasmowe łącze internetowe. Należą do nich zastosowania takie jak praca zdalna, wideokonferencje, transmisja dużych plików, streaming wideo, telewizja internetowa, zarządzanie zdjęciami w chmurze i określone gry online.

Możliwe techniki podłączania szerokopasmowego łącza internetowego

Do kategorii wąskopasmowych łącz internetowych należą dostępy do internetu poprzez połączenie z analogową siecią telefoniczną lub poprzez łącze ISDN. Technologią szerokopasmową najbardziej rozpowszechnioną w Niemczech jest technologia DSL. Wykorzystuje ona podwójne żyły miedziane łączy telefonicznych i umożliwia na nich szerokie pasma transmisyjne. Kolejnymi technologiami opierającymi się na stałych połączeniach przewodowych są łącze internetowe za pośrednictwem telewizji kablowej lub połączenia optyczne takie jak połączenia światłowodowe. Obok tych technologii można zrealizować internetowe łącze szerokopasmowe także w oparciu o technologie radiowe. Do tego celu wykorzystywane są sieci komórkowe, satelity i inne technologie radiowe jak WLAN i WiMAX.

Dostępność sieci szerokopasmowej jako ważny czynnik lokalizacyjny

Zarówno dla prywatnych użytkowników, jak i dla firm szerokopasmowe łącze internetowe stanowi ważny czynnik lokalizacyjny. Z tego powodu siły polityczne starają się powszechnie udostępnić łącze szerokopasmowe. Ponieważ właśnie na terenach wiejskich zaopatrzenie w szybkie łącza internetowe jest trudne i wymaga wysokich inwestycji dostawców internetowych. Z tego powodu państwo wspiera rozbudowę gorzej skomunikowanych obszarów państwowymi środkami pomocowymi. Często w regionach tych stosowane są technologie radiowe jak LTE, ponieważ nie wymagają one drogich prac związanych z układaniem kabli.