Stanowisko centrali telefonicznej

Na stanowisku centrali telefonicznej pracownik przedsiębiorstwa lub operatora może opracowywać przychodzące rozmowy i życzenia połączenia od uczestników. Może on odbierać połączenia, żądać informacji, rozmowy przełączać na oczekiwanie, łączyć z wybranym uczestnikiem lub odrzucić połączenie.
 

Stanowisko centrali telefonicznej i jego rozwój historyczny

Dzięki postępowi technicznemu i przejściu z analogowych, ręcznie sterowanych sieci do cyfrowych, w pełni automatycznie funkcjonujących sieci telefonicznych mocno zmieniło się znaczenie i funkcja stanowiska centrali telefonicznej. Na początku ery telefonicznej wszystkie połączenia musiały być ręcznie przekierowywane i nawiązywane. Zadanie to przejmowała tzw. pani z międzymiastowej, z którą należało się skontaktować przed właściwą rozmową. Przełączanie odbywało się w centralach międzymiastowych na specjalnie do tego wyposażonych stanowiskach pracy poprzez przełączanie przewodów. Już od wielu lat nie istnieje ręczne przełączanie w publicznych sieciach. Zadanie to przejęły analogowe a później cyfrowe systemy przełączeniowe. W Niemczech Poczta Federalna wyłączyła ręczne przełączanie w 1966 r.
Stanowisko centrali telefonicznej znajduje się obecnie w centralach telefonicznych firm i dba o przetwarzanie przychodzących rozmów. Pracownik na stanowisku centrali telefonicznej posiada wgląd na wszystkie połączenia i zajęte aparaty telefoniczne i może przekierowywać rozmowy do odpowiedzialnego lub wolnego pracownika.

Funkcje nowoczesnego stanowiska centrali telefonicznej w telefonii Voice over IP

Poprzez wprowadzenie techniki Voice over IP i stopienia się sieci danych i głosowych ogromnie powiększył się zakres funkcjonowania stanowiska centrali telefonicznej. Nowoczesne stanowiska centrali telefonicznej są elastyczne i przejrzyste. Prezentują na ekranie informacje o wolnych telefonach wewnętrznych, pozycjach oczekiwania lub przychodzących połączeniach. Dodatkowo mogą wzbogacić dane o informacje z instalacji telefonicznej i systemów EDV.

Odbieranie, przełączanie i wstrzymywanie połączeń możliwe jest bezpośrednio na komputerze poprzez kliknięcie myszką lub klawiaturę. Przy pomocy instalacji telefonicznych Cloud stanowisko centrali telefonicznej można zasadniczo utworzyć mobilnie na każdym komputerze z dostępem do Internetu.

Więcej informacji

Integrated Services Digital Network (ISDN)

Centrala abonencka ISDN jest aktywowana przez operatora sieci telefonicznej w centrali telefonicznej i umożliwia osiąganie kilku przyłączeń wieloterminalowych ISDN pod jednym numerem telefonu. Łącza…

Czytaj więcej