Software as a Service

Software-as-a-Service udostępnia użytkownikom oprogramowanie, które jest zainstalowane w sieci i nie wymaga lokalnej instalacji. Software as a Service (SaaS) jest obok Platform as a Service (PaaS) czy Infrastructure as a Service (IaaS) częścią modelu chmury obliczeniowej. Oprogramowanie eksploatowane jest u zewnętrznego usługodawcy. W celu korzystania użytkownik potrzebuje połączenie internetowe i lokalnego klienta komputerowego. Często oprogramowanie można wywołać i uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Software-as-a-Service nie korzysta z tradycyjnych modeli licencji, przy których użytkownik nabywa oprogramowanie i prawo do użytkowania. Ponieważ usługobiorca nie musi sam eksploatować oprogramowania, to korzysta on z reguły z modelu licencji zależnego od użytkowania lub czasu.

Software-as-a-Service i jego korzyści

W stosunku do klasycznie zainstalowanego i eksploatowanego oprogramowania u użytkownika to Software-as-a-Service oferuje wiele korzyści. Najpierw można zaoszczędzić na kosztach zakupu oprogramowania a tym samym zmniejszyć ryzyko inwestycji. Zmniejsza się okres czasu do implementacji, ponieważ konieczne jest jedynie odblokowanie oprogramowania u usługodawcy. Zmniejsza się też kompleksowość IT a użytkownik może się skoncentrować na właściwej działalności. Z powodu modeli cenowych zależnych od czasu i użytkowania to koszty IT są stale przejrzyste. Ponieważ dla użytkowania oprogramowania konieczne jest jedynie połączenie internetowe, to można z niego mobilnie korzystać bez dodatkowych inwestycji.

Różne modele cenowe dla Software-as-a-Service

Software-as-a-Service posiada różne modele cenowe Często użytkownicy płacą zależnie od czasu lub użytkowania. Częściowo koszty mogą być też zależne od włączonych funkcji oprogramowania. Użytkownik posiada wybór, czy korzysta z pojedynczych lub wszystkich funkcji oprogramowania i płaci za to odpowiednią opłatę. Inny model cenowy nalicza transakcje dokonane przez użytkownika. Takimi transakcjami mogą być przykładowe sprzedaże internetowe lub utworzone dokumenty. Poza tym dostępne są inne modele cenowe jak rozliczenie według korzystania z CPU lub ilości danych. Zależnie od oprogramowania niektórzy usługodawcy naliczają dodatkowo jednorazowe koszty za udostępnienie czy dopasowanie oprogramowania.