Menedżer połączeń

Menedżer połączeń jest częścią zarządzania połączeniami i jest w stanie centralnie rejestrować, protokołować, organizować i udostępniać połączenia przychodzące i wychodzące. Dzięki zebranym informacjom o połączeniach i udostępnianiu dla różnych grup pracowników można dużo wydajniej kreować procesy w przedsiębiorstwie. Przede wszystkim dzięki nowoczesnej Computer Telephony Integration (CTI) dostępne jest wiele funkcji i możliwości do szeroko pojętego zarządzania połączeniami. Także urządzenia telefoniczne IP opierające się na chmurze oferują z reguły rozmaite przydatne funkcje menedżera połączeń.

Zarejestrowane rozmowy telefoniczne zbierane są w centralnej bazie danych, a informacje o połączeniach udostępniane są poprzez sieć firmową. Użytkownicy mogą wyświetlać, przeglądać, edytować informacje lub zarządzać nimi. W zależności od zastosowania można ustawiać różne uprawnienia użytkownika lub grup użytkowników, które wyposażone są każdorazowo w określone prawa dostępu do informacji.
 

Funkcje menedżera połączeń

Centralną funkcją menedżera połączeń jest przede wszystkim automatyczna rejestracja wszystkich połączeń przychodzących i wychodzących wraz z czasem połączenia i numerem telefonu osoby dzwoniącej. Połączenia są następnie automatycznie lub manualnie przyporządkowywane określonym kategoriom. Najpierw następuje podział na połączenia przychodzące, wychodzące i nieodebrane. W kolejnym kroku można różne rozmowy przyporządkować według kompetencji lub projektu i określonym osobom. Prywatnie prowadzone rozmowy można z poziomu menedżera połączeń w razie potrzeby całkowicie wykluczać z dalszego przetwarzania. Podczas rozmowy lub po niej pracownicy mają możliwość zapisywania informacji związanych z rozmowami bezpośrednio w menedżerze połączeń. Mogą to być na przykład notatki, podsumowanie treści rozmowy, załączone dokumenty lub automatyczne przypomnienia o zadaniach do wykonania. Jeśli funkcja menedżera połączeń ma dostęp do zarządzania kontaktami i klientami, automatycznie łączy informacje zarządzania informacjami za pośrednictwem numeru telefonu osoby dzwoniącej lub poprzez manualne przyporządkowanie bezpośrednio z kontaktami klienta.
Dalsze funkcje menedżera połączeń to bezpośrednie wybieranie numeru telefonu kliknięciem myszki, przyporządkowywanie połączeń określonym projektom, automatyczne tworzenie biletów lub zamówień lub rozliczenie i kalkulacyjne uwzględnienie czasu pracy spędzonego na telefonowaniu.

Więcej informacji

Computer Telephony Integration (CTI)

CTI jest skrótem od terminu Computer Telephony Integration – integracja telefonii i komputera. Odnosi się do systemu łączności, który przy pomocy systemu komputerowego, wykorzystującego dostępne w nim…

Czytaj więcej