Książka telefoniczna

Wirtualna książka telefoniczna umożliwia dostęp do kontaktów całej firmie.


Funkcje:

  • Centralny System książki telefonicznej
  • Oddzielne, indywidualne książki telefoniczne
  • Rozróżnienie między wpisami widocznymi dla wszystkich, widocznymi tylko dla określonych grup oraz wpisy osobiste
  • Wszystkie numery są dodawane do książki telefonicznej automatycznie, prywatny znacznik dostępny dla każdego numeru
  • Importowanie list adresowych w formacie CSV
  • Możliwość prywatnego wejścia

Więcej informacji

Computer Telephony Integration (CTI)

CTI jest skrótem od terminu Computer Telephony Integration – integracja telefonii i komputera. Odnosi się do systemu łączności, który przy pomocy systemu komputerowego, wykorzystującego dostępne w nim…

Czytaj więcej