Interfejs a/b

Aby móc łączyć urządzenia końcowe takie jak telefony, faksy lub modemy z systemem telefonicznym lub bezpośrednio z siecią telefoniczną, z reguły stosuje się tak zwany interfejs a/b. Połączenie tego interfejsu składa się tylko z dwóch żył. Poszczególne przewody tej podwójnej żyły określane są literami "a" i "b”.

Parametry interfejsu a/b

Mimo tylko dwóch istniejących żył interfejs a/b umożliwia transmisję dwukierunkową. Do rozdzielenia obu kierunków transmisji używany jest rozgałęźnik. Dostępny zakres częstotliwości do telefonowania w przypadku tego interfejsu rozciąga się od 300 Hz do 3400 Hz. Dzięki przewodowi dwużyłowemu możliwe jest zasilanie analogowego urządzenia końcowego energią elektryczną potrzebną do najważniejszych funkcji podstawowych z zastosowaniem napięcia stałego. Jeśli na urządzeniu końcowym sygnalizowane jest połączenie, realizowane jest ono przez zmienne napięcie telefoniczne.
Do celów procedury wybierania i podawania żądanego numeru telefonu do centrali lub do systemu telefonicznego używane jest zazwyczaj wybieranie dwutonowe wieloczęstotliwościowe (w skrócie DTMF). Z czasów tarcz numerowych pochodzi tak zwana metoda impulsowa, która po dziś dzień obsługiwana jest jeszcze przez większość urządzeń telefonicznych i sieci analogowych. Za pośrednictwem interfejsu a/b można dodatkowo przekazać numer telefonu osoby dzwoniącej. Może być on wyświetlany na urządzeniu telefonicznym osoby odbierającej połączenie. Metoda ta nazywa się CLIP (Calling Line Identification Presentation) i wykorzystuje przerwy w połączeniu do zasygnalizowania numeru.

Interfejs a/b i telefonia Voice over IP

W przypadku telefonii Voice over IP (VoIP) informacje głosowe są transportowane za pośrednictwem sieci IP w formie danych cyfrowych. Interfejs a/b jest jednak często stosowany także w telefonii IP. Wiele urządzeń VoIP oferuje porty a/b do podłączania telefonów analogowych i umożliwia dzięki temu ich dalsze używanie w sieci cyfrowej. Niektóre nowe parametry telefonii VoIP nie mogą być jednak używane w przypadku analogowych telefonów końcowych. Aby móc całkowicie wykorzystać VoIP zaleca się zastosowanie urządzeń końcowych obsługujących IP.

Więcej informacji

Voice over Internet Protocol (VoIP)

What is VoIP?

The Voice over Internet Protocol, also called IP telephony, is a method of communication for making calls over a broadband Internet connection as an alternative to regular calls made…

Czytaj więcej