Instalacje z telefonami wewnętrznymi

Pojęcie instalacji z telefonami wewnętrznymi jest często używany jako synonim dla instalacji telefonicznej. Instalacje z telefonami wewnętrznymi to instalacje z centralami telefonicznymi, które łączą ze sobą wiele urządzeń końcowych, jak na przykład telefony lub faksy z automatycznymi sekretarkami oraz z publiczną siecią telefoniczną. Przez to można eksploatować wiele telefonów na relatywnie małej ilości publicznych linii telefonicznych. Wewnętrzne rozmowy mogą być bezpłatnie wykonywane bez publicznej sieci. Zależnie od typu instalacji telefonicznej i jej konfiguracji do wewnętrznych łącz telefonicznych można dodzwonić się z zewnątrz wybierając numer bezpośredni lub poprzez centralę telefoniczną.

Różne dodatkowe funkcje instalacji z telefonami wewnętrznymi

Instalacje z telefonami wewnętrznymi udostępniają z reguły cały szereg dodatkowych funkcji, przy pomocy których można wygodniej organizować komunikację. Centralne elementy między innymi to przełączanie między rozmowami, konferencja i pobieranie rozmów. Poprzez funkcję przełączania między rozmowami można przeskakiwać pomiędzy kilkoma połączeniami. Pobieranie rozmów umożliwia odebranie na własnym telefonie nadchodzącego połączenia na wolny telefon. Przy konferencjach możliwa jest równoczesna wymiana wielu uczestników dodatkowo każdy może rozmawiać z każdym. Innymi typowymi funkcjami dodatkowymi instalacji z telefonami wewnętrznymi to oddzwanianie, oczekiwanie na połączenie lub przekierowywanie i przełączanie połączeń.
 

Technika instalacji z telefonami wewnętrznymi

Dzięki rozwojowi techniki telefonicznej i komunikacyjnej mocno zmieniła się również technika i zakres funkcji instalacji z telefonami wewnętrznymi. Na początku instalacje z telefonami wewnętrznymi pracowały analogicznie i mogły być połączone poprzez kilka równoległych łącz z publiczną siecią telefoniczną. Z digitalizacją i wprowadzeniem ISDN były często wykorzystywane do połączenia instalacji z telefonami wewnętrznymi tak zwane podstawowe łącza multipleks ISDN, które umożliwiały 30 równoległych połączeń z publiczną siecią telefoniczną.

Przez przejście telefonii na komunikację Voice over IP można funkcje telefonu wewnętrznego w międzyczasie realizować przy pomocy oprogramowania na standardowych serwerach. Do komunikacji z telefonami lub publiczną siecią telefoniczną wykorzystują te instalacje telefoniczne protokół IP z SIP do sygnalizacji. Dzięki Voice over IP możliwa jest eksploatacja instalacji z telefonami wewnętrznymi całkowicie w Chmurze. We właściwej siedzibie firmy w takim przypadku nie jest konieczny hardware do instalacji z telefonami wewnętrznymi. Wystarczy łącze internetowe z wystarczającą szerokością pasma, aby wykorzystywać dodatkowe funkcje instalacji bazującej na Chmurze.

Więcej informacji

Faks wirtualny

Dzięki Cloudya możesz wysyłać i odbierać faksy. • Docieraj bezpośrednio do każdego pracownika za pośrednictwem osobistego numeru faksu • Udostępniaj wirtualne faksy grupie użytkowników • Odbieraj…

Czytaj więcej

Integrated Services Digital Network (ISDN)

Centrala abonencka ISDN jest aktywowana przez operatora sieci telefonicznej w centrali telefonicznej i umożliwia osiąganie kilku przyłączeń wieloterminalowych ISDN pod jednym numerem telefonu. Łącza…

Czytaj więcej