Historia połączeń

Przy historii połączeń, zwanej również listą połączeń, chodzi o listę, która zawiera informacje o rozmowach telefonicznych lub próbach połączeń jednego łącza telefonicznego. Lista połączeń może być udostępniana z różnych urządzeń. W ten sposób w historię połączeń mogą być wyposażone telefony a nawet instalacje telefoniczne i routery. W przypadku bezprzewodowych telefonów DECT historię połączeń można wywołać bezpośrednio na słuchawce poprzez stację bazową. W wielu przypadkach poprzez wybór danego wpisu możliwe jest bezpośrednie wybranie numeru telefonu do nawiązania połączenia. Liczba wpisów w historii połączeń jest ograniczona, może jednak być różna zależnie od urządzenia. Jeśli zostanie osiągnięta maksymalna liczba wpisów, to najstarsze wpisy są usuwane z listy.

Różne kategorie historii połączeń

Dla bardziej przejrzystego przedstawiania historia połączeń może być podzielona na różne kategorie. Utarte też jest prowadzenie pojedynczych historii na kategorię. Możliwe kategorie dla historii połączeń to rozmowy przychodzące (również lista dzwoniących) i rozmowy wychodzące (również lista rozmów). Listę przychodzących rozmów można podzielić na odebrane i nieodebrane połączenia. Aby lepiej móc odróżnić, które połączenie należy do danej kategorii, stasowane są obok numeru telefonu graficzne wskaźniki często symbole kategorii.

 

Możliwe informacje do pojedynczych połączeń historii

Obok kategorii każdego pojedynczego połączenia telefonicznego na listę połączeń można zapisać inne informacje na wpis. Informacje te to numer telefonu dzwoniącego, wybrany numer telefonu, czas rozpoczęcia i zakończenia połączenia oraz czas trwania rozmowy. W nowoczesnych, połączonych instalacjach telefonicznych można dodatkowo wyświetlić inne dane do każdego wpisu na liście z bazy danych klientów. Przy instalacjach telefonicznych DECT w razie konieczności można zapisać w historii połączeń numer słuchawki przenośnej.

 

Listy połączeń w instalacjach telefonicznych i routerach

Jeśli listy połączeń są udostępniane w instalacjach telefonicznych lub routerach, to mogą one często być wywoływane i edytowane bezpośrednio na komputerze. Jeśli w komputerze jest wbudowana funkcja telefoniczna, to rozmowy telefoniczne można rozpoczynać po naciśnięciu myszką na wpis.

 

Więcej informacji

DECT

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) to nazwa standardu bezprzewodowego systemu transmisji sygnałów telefonicznych i danych.

Standard DECT jest często używany w telefonii…

Czytaj więcej