Funcja oczekiwania na polaczene

Funkcja oczekiwania na połączenie to dodatkowa funkcja telefonii cyfrowej. Często właściwość ta określana jest angielskim pojęciem Call Waiting. Dzięki oczekiwaniu na połączenie możliwe jest podczas bieżącej rozmowy zwrócenie uwagi osobie telefonującej na nowe połączenie przychodzące. Połączenie oczekujące rozpoznać można z reguły po krótkim sygnale akustycznym, który składa się zazwyczaj z dwóch krótkich, szybkich, następujących po sobie dźwiękach. W przypadku oczekiwania na połączenie osoba dzwoniąca, inaczej niż przy zajętej linii, nie jest informowana o niedostępności, lecz o dostępności. Dla osoby odbierającej połączenie możliwość połączenia oczekującego jest korzystna, ponieważ trwające połączenie nie blokuje ważnych oczekiwanych połączeń.
 

Opcje osoby odbierającej połączenie przy połączeniu oczekującym

Kiedy osoba dzwoniąca dzięki krótkim dźwiękom informującym rozpozna, że przyszło nowe połączenie, ma ona kilka opcji. Może przyjąć, zignorować lub odrzucić drugą rozmowę. Jeśli chce odebrać drugą rozmowę, musi zdecydować, co ma się stać z właśnie prowadzoną rozmową. Może ona zostać zakończona lub przy pomocy funkcji zapytania zwrotnego, wstrzymania i przełączania między rozmowami zostać przesunięta na czas oczekiwania. W niektórych sieciach ponadto dozwolone jest dodatkowe przyjęcie rozmowy oczekującej i prowadzenie konferencji trójstronnej.
 

Aktywacja i dezaktywacja funkcji oczekiwania na połączenie

Możliwość aktywowania funkcji oczekiwania na połączenie zależy to od wielu warunków. Zarówno sieć telefoniczna, jak i urządzenia końcowe muszą obsługiwać ten parametr. Jeśli używane są urządzenia telefoniczne, także one muszą obsługiwać funkcję oczekiwania na połączenie. Obok cyfrowych sieci stacjonarnych (ISDN) i telefonii Voice over IP (VoIP) funkcja oczekiwania na połączenie możliwa jest także w wielu sieciach komórkowych.
W wielu sieciach komórkowych można aktywować oczekiwanie na połączenie kombinacją przycisków * 4 3 #. Aby wyłączyć oczekiwanie na połączenie, używa się kombinacji przycisków # 4 3 #. Po podaniu tej kombinacji z reguły następuje komunikat operatora. Aby uzyskać informacje o statusie funkcji oczekiwania na połączenie, należy wybrać kombinację przycisków * # 4 3 #.