Chmura (Cloud)

Pojęcie chmury (cloud) lub chmury obliczeniowej (cloud computing) oznacza technologię, która umożliwia używanie programów i usług nie tylko lokalnie, ale na pobieranie ich z sieci takiej jak Internet. Możliwe usługi, które są udostępniane w takiej formie to pojemność obliczeniowa, pamięć lub aplikacje jak instalacje telefoniczne. Dostęp do danej usługi następuje poprzez sieć z wykorzystaniem zdefiniowanych protokołów lub interfejsów. Wiele aplikacji można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce. Faktyczne zasoby IT dla usługi znajdują się na połączonych z siecią serwerach lub centrach danych.

Różne modele serwisu w chmurze

Zależnie od wykorzystywanej usługi istnieją różne modele. Software as a Service (SaaS) oznacza aplikacje, które są zainstalowane na serwerach usługodawcy i tam też są uruchamiane. Obsługa często następuje poprzez przeglądarkę internetową. Również wszystkie dane aplikacji są trzymane w centrach komputerowych usługodawcy. Platform as a Service (PaaS) oferuje środowisko programistyczne lub produkcyjne z chmury sieciowej, które może być wykorzystywane do własnych aplikacji. Infrastructure as a Service (IaaS) udostępnia wirtualne zasoby komputerowe jak moc obliczeniowa, pamięć lub środowiska serwerowe.

Różnice pomiędzy chmura prywatną a publiczną

Zależnie od tego gdzie korzysta się z usług i jaki ma się do nich dostęp, to zasadniczo można rozróżnić chmurę prywatną i publiczną. Chmura publiczna udostępnia swoje usługi użytkownikom poprzez Internet. Chmura prywatna za to realizuje wyodrębnione infrastruktury IT na oddzielnym sprzęcie komputerowym wewnątrz określonych form organizacyjnych. Dodatkowo istnieją różne połączenia modeli jak chmura hybrydowa, współdzielona czy wirtualna prywatna.

Instalacja telefoniczna jako typowy przykład zastosowania

Typowa aplikacja opisanej technologii do instalacja telefoniczna w chmurze. Udostępnia użytkownikom typowe funkcje instalacji telefonicznej, bez konieczności lokalnego uruchamiania oprogramowania lub posiadania sprzętu. Aby skorzystać z tej sieciowej instalacji telefonicznej, konieczny jest wyłącznie wystarczająco szybki dostęp do Internetu. Te instalacje telefoniczne można bardzo dobrze skalowalne i umożliwiają korzystanie z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

Więcej informacji

Software as a Service

Software-as-a-Service udostępnia użytkownikom oprogramowanie, które jest zainstalowane w sieci i nie wymaga lokalnej instalacji. Software as a Service (SaaS) jest obok Platform as a Service (PaaS) czy…

Czytaj więcej