Stanowisko centrali telefonicznej

Na stanowisku centrali telefonicznej pracownik przedsiębiorstwa lub operatora może opracowywać przychodzące rozmowy i życzenia połączenia od uczestników. Może on odbierać połączenia, żądać informacji, rozmowy przełączać na oczekiwanie, łączyć z wybranym uczestnikiem lub odrzucić połączenie.
 

Stanowisko centrali telefonicznej i jego rozwój historyczny

Dzięki postępowi technicznemu i przejściu z analogowych, ręcznie sterowanych sieci do cyfrowych, w pełni automatycznie funkcjonujących sieci telefonicznych mocno zmieniło się znaczenie i funkcja stanowiska centrali telefonicznej. Na początku ery telefonicznej wszystkie połączenia musiały być ręcznie przekierowywane i nawiązywane. Zadanie to przejmowała tzw. pani z międzymiastowej, z którą należało się skontaktować przed właściwą rozmową. Przełączanie odbywało się w centralach międzymiastowych na specjalnie do tego wyposażonych stanowiskach pracy poprzez przełączanie przewodów. Już od wielu lat nie istnieje ręczne przełączanie w publicznych sieciach. Zadanie to przejęły analogowe a później cyfrowe systemy przełączeniowe. W Niemczech Poczta Federalna wyłączyła ręczne przełączanie w 1966 r.
Stanowisko centrali telefonicznej znajduje się obecnie w centralach telefonicznych firm i dba o przetwarzanie przychodzących rozmów. Pracownik na stanowisku centrali telefonicznej posiada wgląd na wszystkie połączenia i zajęte aparaty telefoniczne i może przekierowywać rozmowy do odpowiedzialnego lub wolnego pracownika.

Funkcje nowoczesnego stanowiska centrali telefonicznej w telefonii Voice over IP

Poprzez wprowadzenie techniki Voice over IP i stopienia się sieci danych i głosowych ogromnie powiększył się zakres funkcjonowania stanowiska centrali telefonicznej. Nowoczesne stanowiska centrali telefonicznej są elastyczne i przejrzyste. Prezentują na ekranie informacje o wolnych telefonach wewnętrznych, pozycjach oczekiwania lub przychodzących połączeniach. Dodatkowo mogą wzbogacić dane o informacje z instalacji telefonicznej i systemów EDV.
Odbieranie, przełączanie i wstrzymywanie połączeń możliwe jest bezpośrednio na komputerze poprzez kliknięcie myszką lub klawiaturę. Przy pomocy instalacji telefonicznych Cloud stanowisko centrali telefonicznej można zasadniczo utworzyć mobilnie na każdym komputerze z dostępem do Internetu.

Więcej informacji

Voice over IP

What is Voice over IP (VoIP)?
Voice over IP (VoIP) is the most common method for making phone calls over the internet. This is in contrast to traditional telephony, where communication is over the…

Czytaj więcej

Centrala abonencka ISDN

Centrala abonencka ISDN jest aktywowana przez operatora sieci telefonicznej w centrali telefonicznej i umożliwia osiąganie kilku przyłączeń wieloterminalowych ISDN pod jednym numerem telefonu. Łącza…

Czytaj więcej