Instalacja TK

Instalacja TK (telekomunikacyjna) to system uwarunkowany transmisyjnie, który łączy wiele urządzeń telekomunikacyjnych jak telefony, faksy lub automatyczne sekretarki zarówno między sobą, jak i z publiczną siecią telefoniczną. Alternatywne pojęcia dla instalacji TK to instalacja telefoniczna, instalacja z telefonami wewnętrznymi lub instalacja z centralą telefoniczną. Międzynarodowo stosuje się często pojęcie PBX (Private Branch Exchange). Dzięki instalacji TK połączone telefony mogą wykonywać bezpłatne rozmowy wewnętrzne lub być połączone przy pomocy łącza abonenckiego z publiczną siecią telefoniczną. Płatne łącza abonenckie można wydajniej wykorzystywać, ponieważ nie każde urządzenie końcowe potrzebuje własne łącze abonenckie. Zależnie od łącznej ilości dostępnych łącz abonenckich można prowadzić równolegle określoną ilość publicznych rozmów telefonicznych. Połączenia przychodzące można zależnie od instalacji i konfiguracji automatycznie przekierować przy pomocy numeru bezpośredniego na dany numer wewnętrzny lub ręcznie przyporządkować z centrali.

Instalacje telefoniczne IP

Instalacje TK rozwinęły się dzięki postępowi technicznemu i digitalizacji z analogowych, mechanicznych systemów w pełni cyfrowe instalacje. Nowoczesne instalacje telefoniczne opanowały telefonię Voice-over-IP (VoIP) i udostępniają różnym urządzeniom końcowym zarówno analogowe jak i cyfrowe porty. Podłączenie do instalacji TK może być kablem lub bezprzewodowo poprzez DECT lub WLAN. Dzięki instalacjom telefonicznym IP mogą połączyć się ze sobą sieci głosowe i danych i ich aplikacje.

Instalacje telefoniczne Cloud

Instalacje telefoniczne Cloud przenoszą funkcję do sieci i sprawiają, że lokalny sprzęt jest zbędny do przekazywania rozmów telefonicznych. Lokalnie wymagane jest jedynie łącze internetowe z określoną szerokością pasma. Maksymalna ilość równolegle prowadzonych rozmów jest teoretycznie zależna od szerokości pasma danego łącza internetowego. Użytkownicy mają dostęp do instalacji poprzez przeglądarkę internetową i mogą ją skonfigurować odpowiednio do swoich potrzeb. Dużą zaletą instalacji Cloud jest jej elastyczne poszerzanie. Jeśli mają zostać dołączone kolejne lokalizacje lub poszerzona pojemność instalacji, to jest to całkowicie możliwe poprzez oprogramowanie bez konieczności zakupu nowego sprzętu.

Więcej informacji

Voice over IP

Cos’è il voice over IP (voce tramite protocollo Internet - VoIP)?
Il voice over IP (voce tramite protocollo Internet - VoIP) è il metodo più comune di eseguire una chiamata telefonica tramite…

Czytaj więcej

DECT

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) to nazwa standardu bezprzewodowego systemu transmisji sygnałów telefonicznych i danych.

Standard DECT jest często używany w telefonii…

Czytaj więcej

Private Branch Exchange (PBX)

Pojęcie Private Branch Exchange to inna nazwa dla systemu telefonicznego lub centrali telefonicznej. Opisuje urządzenie, które łączy ze sobą i z publiczną siecią telefoniczną określoną liczbę urządzeń…

Czytaj więcej

DECT over IP

DECT over IP, często skracana jako DECToIP, to metoda, która umożliwia wspólne wykorzystanie telefonii bezprzewodowej poprzez standard DECT z technologią IP i nowoczesnymi sieciami IP. Technologia ta…

Czytaj więcej

Internet-Anschluss

Der Internetanschluss ermöglicht Computern, netzwerkfähigen Endgeräten oder ganzen Netzwerken den Zugang zum Internet. Er wird von einem Provider zur Verfügung gestellt und benötigt je nach Technik…

Czytaj więcej

Anruf-Beantworter

Ein Anrufbeantworter (AB) ist in der Lage, Anrufe in Abwesenheit entgegenzunehmen und den Anrufenden mit einem individuellen Text zu begrüßen. Anschließend besteht die Möglichkeit, eine Nachricht zu…

Czytaj więcej