Informacja o ochronie danych

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych jest dla NFON GMBH istotną sprawą. W celu ochrony Państwa danych osobowych, które ewentualnie pobierane są podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub które przesyłają Państwo do nas, działamy zgodnie z odpowiednimi ustawowymi regulacjami odnośnie ochrony danych.

Administratorem niniejszej strony internetowej jest

NFON GmbH
Linzer Straße 55
3100 St. Pölten

NFON GMBH spełniła swój obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować w następujący sposób:

Markus Kreder
dataprotection.cee(at)nfon.com

Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe to informacje odnoszące się do osoby lub umożliwiające jej identyfikację. Są to takie informacje, jak Twoje nazwisko, adres, adres do korespondencji czy też numer telefonu. Informacje, które nie mogą naprowadzić na Twoją tożsamość, nie należą do tej kategorii.

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przyjmuje się, że jest ono zabronione do chwili otrzymania zgody. Oznacza to, że NFON GMBH może przetwarzać dane osobowe jedynie wówczas, gdy jest to jednoznacznie dozwolone ustawą.

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów technicznego udostępniania niniejszej strony, do celów analizy zachowania oraz do przekazywania do mediów społecznościowych. O wszelkich innych sposobach przetwarzania poinformujemy Cię przed jego podjęciem, ewentualnie poprosimy Cię o odpowiednią zgodę. Jak z tego wynika, przetwarzanie opiera się na następujących podstawach prawnych: Artykuł 6, ust. 1 a), b) i f) RODO

Na podstawie artykułu 6 ust. 1 f) Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w celu wysyłania newsletterów. Wysyłka odbywa bez zgody, tylko o ile służy to do zawarcia umowy lub prawnie dozwolonej reklamie bezpośredniej. W tym przypadku zakłada się przy wyważeniu interesów, że zawsze chcą Państwo być informowani o nowościach dotyczących istniejących lub nowych produktów, np. zmiany w urządzeniach końcowych, a przez to Państwa prawa i swobody nie zostaną naruszone.

Ponadto dane osobowe z przyczyn technicznych są przetwarzane poprzez wykorzystanie protokołu http oraz zastosowanie cookies.

Użytkowanie protokołu http powoduje, że serwer pobiera następujące dane:

Data

Czas przechowywania

Rodzaj/wersja przeglądarki

14 miesięcy

Stosowany system operacyjny

14 miesięcy

 Referrer URL

14 miesięcy

Adres IP

60 dni

Data pobrania informacji

14 miesięcy

Newsletter: W oparciu o artykuł 6 ust. 1 f) RODO Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newsletterów. Wysyłka będzie realizowana bez zgody jedynie wówczas, gdy będzie służyła bezpośredniej reklamie dozwolonej ustawowo. W tym zakresie w ramach wyważania interesów przyjmuje się, że chcą Państwo być informowani o nowościach dotyczących istniejących lub nowych produktów, np. zmianach urządzeń końcowych, oraz że przesyłanie takich informacji nie narusza Państwa praw i wolności. Jednak w zakresie wymaganym ustawą niezbędne jest uzyskanie Państwa zgody na otrzymywanie newslettera. Podstawę prawną stanowi tu art. 6 ust. 1 a) RODO.Państwa dane osobowe będą wówczas przetwarzane aż do odwołania, które możesz przesłać w każdej chwili.

Gromadzenie danych podstawowych: W oparciu o art. 6 ust. 1b) RODO Państwa dane będą gromadzone i przechowywane jako dane podstawowe. Celem tego przetwarzania danych jest zainicjowanie umowy. Oznacza to, że w tym celu będą przetwarzane jedynie dane wpisane przez Państwa do formularza danych podstawowych. Dane te będą przechowywane przez okres inicjowania umowy. Jeśli umowa nie dojdzie do skutku, dane te zostaną usunięte niezwłocznie, przy uwzględnieniu ustawowych terminów przechowywania. Jeśli zaś dojdzie do zawarcia umowy, dane również będą przechowywane przy uwzględnieniu ustawowych terminów przechowywania, przez okres trwania umowy.

O wszelkim dalszym przetwarzaniu danych osobowych zostaniesz poinformowany z wyprzedzeniem, ewentualnie będzie można je prześledzić dzięki samodzielnemu wprowadzeniu. Okresy przechowywania danych będą określane na podstawie procesów przetwarzania oraz ich celów, przy uwzględnieniu wszystkich obowiązków ustawowych.

W rozdziale „Cookies” znajdziesz dokładne informacje, jakie dane osobowe lub umożliwiające identyfikację są przetwarzane przy użyciu cookies, a także przez jaki czas cookies są zapisywane.

Dane przetwarzane przy użyciu cookies są w tym celu przesyłane do następujących odbiorców:

Kategoria

Cel

Przesyłanie do państw trzecich

Agencja cyfrowa

Prowadzenie strony internetowej

nie

Dostawca narzędzi analitycznych

Analiza użytkowania

Tak, USA

Agencja reklamowa

Opracowanie, utworzenie, marketing

nie

narzędzie crm

 Marketing

Tak, USA

Media społecznościowe

Marketing

nie

W przypadku, gdyby Twoje dane osobowe miały zostać przekazane do dalszych odbiorców, zostaniesz o tym poinformowany i poproszony o wyrażenie zgody, zanim dane zaczną być przetwarzane. W związku z przesyłaniem danych do kraju trzeciego, w którym stosuje się niższe standardy ochrony danych, nie ma możliwości zagwarantowania przetwarzania danych zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

Jeżeli dane zostaną przekazane do kraju trzeciego, będą chronione zgodnie z art. 44 RODO przy zastosowaniu odpowiednich umów z ich odbiorcą. W celu otrzymania treści takiej umowy prosimy o kontakt pod wskazanym niżej adresem.

Prawa osób, których dane są poddawane przetwarzaniu

Jako osoba, której dotyczą przetwarzane dane, masz w każdej chwili następujące prawa:

  • prawo do wglądu do swoich danych
  • prawo do korekty danych
  • prawo do wymazania danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzanie danych
  • prawo do możliwości przekazania danych
  • prawo do wyrażenia sprzeciwu, w szczególności w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6, ust. 1 a) i f) RODO
  • prawo wniesienia zażalenia do organu nadzoru

W przypadku, gdy chcą Państwo skorzystać z jednego z tych praw, prosimy o pisemny kontakt, w dowolnej formie, na podany adres kontaktowy. Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swojego prawa do wniesienia sprzeciwu, przetwarzanie danych, które miało miejsce do tego czasu, pozostaje zgodne z przepisami.

Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies. Cookie to niewielki plik danych zapisywany na Twoim twardym dysku. Ten plik danych jest generowany przez serwer internetowy, z którym połączyłeś się za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Google Chrome czy Mozilla Firefox), a następnie przesyłany na Twój komputer.
W poniższej tabeli znajdziesz wszystkie istotne informacje na temat plików cookies stosowanych przez nas:

Cookie

Zadanie

Czas przechowywania

Istotne dla

dc

 

Dane demograficzne i związane z zainteresowaniami, reklamy i remarketing

3 miesiące

www.nfon.com

ga

służy do rozróżnienia użytkowników

2 lata

www.nfon.com

 gaid

służy do rozróżnienia użytkowników

24 godziny

www.nfon.com

_dc_gtm_uapropertyid

Ten plik cookie jest połączony ze stroną internetową, którą wykorzystuje Google Tag Manager do ładowanie innych skryptów i kodów do strony internetowej. Tam, gdzie są stosowane, można uznać, że są niezbędnie potrzebne, ponieważ bez nich inne skrypty prawdopodobnie nie będą prawidłowo funkcjonować. Końcówka nazwy do indywidualnie nadawany numer, zgodny z właściwym kontem Google Analytics.

 

1 minuta

 

www.nfon.com

gaaudiences

Dane demograficzne i związane z zainteresowaniami, reklamy i remarketing.

3 miesiące

www.nfon.com

fr

Cookie wykorzystywany przez Facebook w celu prezentacji szeregu produktów reklamowych, np. ofert innych firm reklamowych w czasie rzeczywistym.

3 miesiące

www.nfon.com

MUID

Bing Ads (dawniej Microsoft adCenter i MSN adCenter) to usługa oferująca reklamę Pay-per-Click w wyszukiwarkach Bing i Yahoo!.

1 rok

www.nfon.com

MUIDB

Bing Ads (dawniej Microsoft adCenter i MSN adCenter) to usługa oferująca reklamę Pay-per-Click w wyszukiwarkach Bing i Yahoo!.

1 rok

www.nfon.com

__qca

Adserver, platforma zakupowa, platforma zarządzania danymi dostawcy pod firmą Adform.

1 rok

www.nfon.com

cid

Adserver, platforma zakupowa, platforma zarządzania danymi dostawcy pod firmą Adform.

2 miesiące

www.nfon.com

uid

Adserver, platforma zakupowa, platforma zarządzania danymi dostawcy pod firmą Adform.

2 miesiące

www.nfon.com

IDE

Korzysta z Google DoubleClick w celu rejestrowania i zgłaszania czynności użytkownika dokonywanych na stronie internetowej na po pokazaniu reklamy lub kliknięcia w reklamę dostawcy, w celu dokonywania pomiaru skuteczności reklamy i wyświetlania reklam indywidualnych, skierowanych do użytkownika.

3 miesiące

www.nfon.com

mc

Targeting realizowany przez Quantcast KI.

1 rok

www.nfon.com

Aby wyłączyć skrypty śledzenia i nieistotne pliki cookie, kliknij tutaj.

Powyższa tabele prezentuje przegląd wszystkich cookies stosowanych przez NFON GMBH, wykorzystywanych na wszystkich stronach internetowych grupy, na wszystkich platformach. Nie oznacza to, że każda odwiedzana przez Ciebie strona internetowa wykorzystuje wszystkie te pliki.

Większość przeglądarek internetowych jest obecnie ustawiona w taki sposób, że automatycznie akceptuje cookies. Każdy użytkownik ma jednak możliwość takiego ustawienia swojej przeglądarki, aby standardowo odrzucała cookies lub za każdym razem pytała o możliwość ich zainstalowania. Jednak wyłączenie plików cookies częściowo uniemożliwia bezbłędne wyświetlenie niektórych fragmentów strony głównej. Ponadto można w każdej chwili ręcznie wymazać pliki cookies.

Wtyczki – media społecznościowe

Korzystanie z przycisków linków na stronie głównej do tak zwanych sieci społecznościowych. Nasza strona główna zawiera przyciski linków do oferty internetowej serwisów Facebook, Twitter, Google+ i XING (dalej: sieci społecznościowe lub dostępodawcy). 

Przycisk linku do sieci społecznościowej Facebook, obsługiwanej przez Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, można rozpoznać po białej literze „f” widniejącej na niebieskim tle.

Przycisk linku do usługi mikroblogowania Twitter, oferowanej przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, można rozpoznać po białym ptaszku widniejącym na niebieskim tle.

Przycisk linku do sieci społecznościowej Google+, oferowanej i obsługiwanej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, można rozpoznać po białej literze „g” i znaku plusa, widniejących na czerwonym tle.

Przycisk linku do społecznościowej sieci zawodowej XING, oferowanej i obsługiwanej przez XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, można rozpoznać po jasnozielonej i ciemnozielonej stylizowanej literze „X”.

Przycisk linku do portalu społecznościowego YouTube, obsługiwanego przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (YouTube), można rozpoznać po czerwono-białym symbolu.
Po kliknięciu jednego z tych przycisków nasza odpowiednia witryna łączy się z wybraną przez Ciebie siecią społecznościową.

Jeśli w tym samym czasie jesteś zalogowany na swoje konto w wybranej sieci społecznościowej, Twoja wizyta na naszej stronie może zostać przypisana do Twojego konta użytkownika.

Niezależnie od wybranej sieci społecznościowej masz również możliwość śledzenia jednej z naszych witryn i tym samym uzyskania od nas aktualnych informacji lub udostępnienia tych informacji innym uczestnikom odpowiedniej sieci społecznościowej.

Dalsze informacje dotyczące korzystania z mediów społecznościowych są dostępne dla serwisów:
Facebook http://www.facebook.com/legal/terms
Twitter https://support.twitter.com/ oraz https://twitter.com/tos
Google+ http://www.google.com/intl/de/policies/terms/
XING https://www.xing.com/help/
Youtube https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Jeśli nie chcesz, aby dany dostępodostawca mógł przypisać Twoją wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika, wyloguj się z tego konta przed odwiedzeniem naszej witryny.

Analizy sieciowe

W tym miejscu pragniemy poinformować Cię o narzędziach analizy sieciowej stosowanej przez NFON GMBH. Stosujemy w tym celu albo Google Analytics albo Piwik.

 

Google Analytics i Google Optimize

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy użytkowania sieci oferowaną przez Google Inc. („Google“) oraz Google Adwords.. Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies“ („ciasteczka”), czyli dane tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu wykorzystania strony internetowej przez użytkownika. Informacje wytworzone przez „ciasteczka”, a dotyczące sposobu wykorzystania niniejszej strony internetowej przez użytkownika zostaną przesłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisane. Wraz z aktywacją anonimizacji IP na tej stronie internetowej adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie przez Google skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach adresy IP są przekazywane na serwer Google w USA i dopiero tam skracane. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google będzie wykorzystywać informacje w celu dokonania analizy sposobu wykorzystania niniejszej strony internetowej, aby stworzyć dla operatora niniejszej strony raporty odnośnie do aktywności na stronie oraz realizacji innych usług związanych z wykorzystaniem tej strony internetowej i usług przez nią oferowanych. Adres IP przekazywany przez Google Analytics z serwera użytkownika nie jest łączony z innymi danymi z Google. Użytkownik może zapobiec instalacji ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim razie może okazać się, że nie będzie mógł wykorzystywać wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto użytkownik może zapobiec pobieraniu danych wygenerowanych przez ciasteczka i odnoszących się do sposobu wykorzystania przez użytkownika niniejszej strony internetowej (włącznie z adresem IP użytkownika) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez ściągnięcie wtyczki dostępnej pod tym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) oraz jej zainstalowanie.

Dane analityczne są wykorzystywane również do optymalizacji naszej strony internetowej przy użyciu Google Optimize.

Bliższe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem www.google.com/analytics/terms/de.html albo www.google.de/intl/de/policies/. Pragniemy poinformować, że na tej stronie Google Analytics został rozszerzony o funkcję anonimizacji w celu zapewnienia pobierania adresu IP w formie zanonimizowanej.