Zarządzanie połączeniami

Celem zarządzania połączeniami jest optymalizacja obsługi ruchu telefonicznego w handlowych i klienckich procesach organizacji i firm.

Rozróżnia się połączenia przychodzące i wychodzące.
Zarządzanie połączeniami przychodzącymi polega przede wszystkim na ich odebraniu i odpowiedniej ich obsłudze. Na poziomie technicznym oznacza to stosowanie klasycznych systemów kolejkowania i technologii dialogu głosowego.

Z drugiej strony, zarządzanie ruchem wychodzącym obejmuje logowanie i optymalizację wszystkich rozmów telefonicznych z klientami, dostawcami i innymi kontaktami firmy czy organizacji.

W ten sposób, zarządzanie połączeniami przez system NFON zwiększa zadowolenie klientów i efektywność wewnętrznych procesów firmy.