Wstrzymanie połączenia

Wstrzymanie połączenia telefonicznego jest centralną cechą wydajności w sieciach i instalacjach telefonicznych. Wcześniej potrzebowano instalacji telefonicznej, aby móc wstrzymywać rozmowy, obecnie prawie wszystkie sieci telefoniczne różnych operatorów wspierają tę cechę. Z reguły funkcja ta jest połączona z innymi cechami, jak np. przełączanie między rozmowami lub zapytanie zwrotne w centrali telefonicznej lub udostępniana w instalacji telefonicznej. Jeśli rozmowa będzie wstrzymywana to dzwoniący znajduje się w pozycji oczekującej i nie może komunikować się z rozmówcą. Często podczas wstrzymania osoba wstrzymana słucha muzyki lub zapowiedzi. Uczestnik, który wstrzymał dzwoniącego, otrzymuje możliwość porozumienia się z innymi uczestnikami lub zrobienia innych rzeczy podczas okresy wstrzymania.
 

Rozróżnienie cech wstrzymanie rozmowy, przełączenie między rozmowami i zapytanie zwrotne

Trzy cechy wstrzymanie rozmowy, przełączenie między rozmowami i zapytanie zwrotne są realizowane jako wspólne cecha Call Hold lub Hold. Podczas gdy wstrzymania rozmowy przenosi uczestnika w stan oczekiwania, przełączanie między rozmowami i zapytanie zwrotne opisują działania uczestnika, który przeniósł rozmówcę na oczekiwanie.

Zapytanie zwrotne umożliwia, podczas gdy połączenie zostanie wstrzymane, nawiązanie połączenia z tego samego aparatu telefonicznego lub odebranie oczkującej rozmowy. Na końcu możliwy jest powrót do wstrzymanego uczestnika.

Przełączanie między rozmowami opisuje cechę, przy której uczestnik rozmowy może dowolnie często przeskakiwać pomiędzy aktywnymi i wstrzymanymi połączeniami. Wymiana informacji możliwa jest jedynie pomiędzy uczestnikami aktywnego połączenia. Wstrzymany uczestnik znajduje się w pozycji oczekiwania aż do nowego nawiązania aktywnego połączenia.

 

Wstrzymane połączenia w kolejce

Również przy kolejkach telefonicznych mówi się o wstrzymanych rozmowach, jak tylko odbierze się połączenie i utrzyma się je bez opracowania danej sprawy dzwoniącego. Często połączenia są kilkakrotnie wstrzymywane, aż rozmówca zostanie przekierowany do odpowiedniego pracownika. Pomiędzy każdym wstrzymaniem można dokonać wyszukania informacji.