Tempo wysyłania

Tempo wysyłania definiuje prędkość, przy pomocy której można przesyłać dane poprzez sieć. Jednostką tempa wysyłania jest bit na sekundę. Dla wysokiego tempa wysyłania stasowane są wielokrotności bita jak kilobit lub megabit na sekundę. Obok tempa pobierania to tempo wysyłania jest zasadnicze dla wydajności łącza internetowego. Ustala ono ilość danych, jakie użytkownik może przesłać w przeciągu określonego czasu poprzez Internet do innych usług lub łącz, Dodatkowo tempo wysyłania ma po części wpływ na odbiór danych, ponieważ odbierane informacje w określonych protokołach transmisji jak TCP musi zostać potwierdzone poprzez kanał wysyłki. Jeśli szerokość pasma dla wysyłania jest mocno ograniczona, że nie mogą aktualnie być wysyłane potwierdzenia, to automatycznie spada prędkość pobierania.

Asymetryczne prędkości podczas pobierania i wysyłania w łączach DSL

Łącza DSL, które przykłądowo bazują na ADSL lub VDSL, posiadają asymetryczny profil i różne tempa pobierania i wysyłania. Tempo pobierania wynosi z reguły wielokrotność tempa wysyłania. Ponieważ przy wielu formach korzystania wywoływane są zasadniczo dane z sieci a niewiele informacji jest przesyłanych do sieci, to asymetryczne łącza DSL są szeroko rozpowszechnione. Jednak jak tylko poprzez dostęp do Internetu oferowane mają być usługi, to te profile z reguły nie są wystarczające. Ponieważ w tym przypadku musi być dostępne duże tempo wysyłania dla transmisji informacji z serwera poprzez Internet do użytkownika. W tym celu symetryczne techniki transmisji z takim samym tempem pobierania i wysyłania są lepszym rozwiązaniem.

Znaczenie tempa wysyłania w telefonii Cloud

Telefonia Cloud wykorzystuje technikę Voice over IP (VoIP), aby przesyłać poprzez Internet rozmowy jako dane. Zasadniczo rozmowy telefoniczne wymagają w obu kierunkach transmisji takiej samej szerokości pasma. Jeśli jedynie jedna lub kilka rozmów będzie równocześnie prowadzonych poprzez jedno łącze, to tempo wysyłania asymetrycznego łącza DSL w zupełności wystarcza. W przypadku gdy prowadzonych jest wiele równoczesnych rozmów to łącze należy tak zwymiarować, aby szerokość pasma była wystarczająca dla pobierania i wysyłania.