Tempo pobierania

Tempo pobierania informuje o tym, z jaką prędkością dane mogą być odbierane poprzez sieć. Z reguły tempo pobierania podawane jest w jednostce bit na sekundę lub wielokrotności kilobit na sekundę i megabit na sekundę. W przypadku łącza internetowego tempo pobierania obok tempa przesyłania jest znacząco odpowiedzialne za jego wydajność. Określa ono obok innych parametrów, przykładowo jak szybko pobierane są strony internetowe i pokazywane na własnym komputerze. Również maksymalna prędkość wywoływania strumieni wideo i audio z Internetu bazuje na tempie pobierania łącza. Aby łącze internetowe mogło być oznaczane jako szerokopasmowe, to Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) ustalił, że tempo transmisji musi wynosić co najmniej 2048 kilobitów na sekundę. Poza tym niektóre kraje i regiony definiują inne wartości dla łącz szerokopasmowych.

Różne częstotliwości danych podczas pobierania i wysyłania przy asymetrycznych łączach internetowych

Wiele łącz internetowych bazuje na tak zwanym asymetrycznym procesie DSL jak ADSL czy VDSL. Te techniki transmisji posiadają szczególną cechę, że tempo pobierania jest wielokrotnością tempa wysyłania. Dla prywatnego użytku łącz internetowych, przy których ważne jest, aby wywoływać z sieci wiele danych i przekazywanie do niej jedynie nielicznych, to taki rodzaj wymiarowości jest w pełni wystarczający. Jeśli jednak poprzez łącze internetowe miałyby być udostępniane profesjonalne aplikacje lub usługi, to tempo pobierania i wysyłania powinno być możliwie takie samo. Ponieważ dane, które są wywoływane z serwera, muszą wpierw zostać przesłane kanałem do sieci, zanim dostaną się poprzez kanał pobierania w łączu użytkownika do urządzenia końcowego.

Znaczenie tempa pobierania i wysyłania dla instalacji telefonicznych Cloud

W przypadku instalacji telefonicznej Cloud rozmowa przekazywana jest poprzez normalne połączenie internetowe. Zasadniczo rozmowa wymaga w obu kierunkach transmisji takiej samej pojemności transmisji. Jeśli będzie się równolegle korzystało jedynie z niewielu kanałów rozmowy, to z reguły wystarcza szerokopasmowe asymetryczne łącze internetowe. Jeśli suma szerokości pasma równoległych połączeń przekroczy maksymalną pojemność tempa wysyłania, to pomimo wystarczająco dużego tempa pobierania dochodzi do problemów w użytkowaniu. Dlatego przy ustalaniu wymiaru łącza internetowego dla korzystania z telefonii Cloud należy równocześnie zwrócić uwagę na tempo pobierania i wysyłania.