Telefonia HD

Przy pomocy telefonii HD możliwe jest wykonywanie rozmów telefonicznych ze znacznie polepszoną jakością dźwięku. Osiąga się to poprzez poszerzony zakres częstotliwości, który można przesłać połączeniem telefonicznym. Aby móc korzystać z zalet telefonii HD, to wszystkie biorące udział elementy połączenia telefonicznego muszą wspierać tę technikę. Należą do tego zarówno oba urządzenie telefoniczne, jak i sieć telefoniczna i ewentualnie instalacje telefoniczne lub bramy sieciowe. Jeśli jeden element nie nadaje się do HD, to jakość transmisji dźwięku spada do standardowej.

Wsparcie telefonii HD

Technika VoIP (Voice over IP) zasadniczo wspiera telefonię HD. Jeśli dane telefoniczne pomiędzy uczestnikami będą bezpośrednio transmitowane poprzez sieć IP, to oba urządzenia końcowe muszą wspomagać kodek G.722. Jeśli stasowane są tak zwane bramy mediów do wymiany danych, to również one muszą akceptować kodek G.722. Aby móc telefonować w jakość HD przy pomocy bezprzewodowego telefonu, to dostępne są telefony DECT, które przy bezprzewodowej transmisji wspomagają G.722. Technika ta nazywana jest często CAT-iq (Cordless Advanced Technology - internet and quality). W sieciach komórkowych telefonia HD u wielu operatorów oznaczana jest pojęciem HD Voice.

Poszerzenie zakresu częstotliwości dla sygnałów audio

Od wprowadzenia telefonii w przesyłanym zakresie częstotliwości sygnałów audio zasadniczo nic się nie zmieniło. Od ponad 100 lat leży on pomiędzy 300 a 3400 hercami. Ta szerokość pasma wynosząca 3100 herców umożliwia wprawdzie dobrze rozumianą transmisję głosu, pociąga jednak za sobą znaczne ograniczenia w jakości dźwięku. Nawet cyfrowe procesy jak ISDN nie zmieniają szerokości pasma dla transmisji dźwięku. Kodek G.711 stosowany przez urządzenia ISDN umożliwia przy częstotliwości danych wynoszącej 64 kilobity na sekundę również tylko tę ograniczoną szerokość pasma.

Telefonia HD poszerza spektrum częstotliwości na podwójną szerokość pasma audio wynoszącą około 7 kiloherców i wspiera zakres częstotliwości od 50 do 7000 herców. Obejmuje on w przybliżeniu naturalne spektrum głosu wynoszące od 20 do 8000 herców i pozwala na wysokiej jakości transmisję dźwięku. W telefonii HD stosuje się kodek G.722.