Sieci telekomunikacyjne

Jako sieci telekomunikacyjne oznaczane są urządzenia do transmisji, przy pomocy których pomiędzy różnymi lokalizacjami można analogowo lub cyfrowo przesyłać informacje poprzez elektromagnetyczne lub optyczne sygnały. Przy tych informacjach chodzi o pliki audio lub video czy inne dane. Sieci bazują na infrastrukturach połączonych przewodami lub na bezprzewodowych. Typowe sicie telekomunikacyjne to stacjonarna i mobilna sieć telefoniczna, sieci telewizji kablowych lub Internet.

Sieci telekomunikacyjne do dwukierunkowego przekazywania głosu (sieci telefoniczne)

Do dwukierunkowego przesyłania głosu można wykorzystywać różnego rodzaju sieci telefoniczne. Sieć telefoniczna na początku ery telefonicznej bazowała na przewodach i przesyłała sygnały głosowe przy pomocy elektromagnetycznych, analogowych sygnałów. Dzisiaj sieci telefoniczne pracują cyfrowo i mogą dział przewodowo (sieć stacjonarna) lub bezprzewodowo (sieć komórkowa). Nawiązywanie połączenia pomiędzy uczestnikami rozwinęło się z systemów przesyłania przewodowego do przesyłania pakietowego.
 

Sieci telekomunikacyjne do przesyłania danych

Sieci telekomunikacyjne do przesyłania danych wcześniej wykorzystywały wiele różnych protokołów. Dzięki zwycięstwu Internetu protokół internetowy (IP) przeistoczył się coraz bardziej i bardziej jako standard do przesyłania danych. Dzisiaj prawie wszystkie sieci danych pracują na bazie IP. Dane w tych sieciach są dzielone na pojedyncze pakiety danych i zaopatrywane w adres docelowy i adresata. Na węzłach sieciowych adresy docelowe są oceniane przez tak zwane routery i przesyłane do następnego węzła w kierunku adresu docelowego. Zasadniczo pojedyncze pakiety mogą przemierzać różne drogi przez sieć i docierać w różnych okresach do celu. System docelowy w razie konieczności ustawi je w odpowiedniej kolejności.

Stapianie się przesyłania głosowego i danych dzięki technice Voice over IP

Wzrastająca wydajność sieci IP, niskie czasy opóźnienia i wartości jitter oraz wysokie szerokości pasma sprawiają, że sieci danych nadają się do krytycznych pod względem czasu rzeczywistych zastosowań jak telefonia. Tymczasem sieci telefoniczne dzięki technice Voice over IP prawie całkowicie stopiły się z sieciami danych. Dla operatora ma to zaletę, że do przesyłania danych i głosu musi być prowadzona jedynie jedna infrastruktura. Użytkownik ma wiele nowych aplikacji, które dbają o elastyczne możliwości komunikacji. W ten sposób instalacje telefoniczne można w pełni eksploatować w Cloud. Użytkownicy nie potrzebują własnego, analogowego oprogramowania i mogą korzystać ze wszystkich usług telefonicznych w dowolnym miejscu.