Rozmowa konferencyjna

Rozmowa konferencyjna to bardzo popularny środek roboczy w świecie zawodowym. Konferencja telefoniczna łączy ze sobą większą liczbę uczestników i pozwala na dowolną wymianę informacji między nimi za pośrednictwem rozmowy konferencyjnej. W ten sposób można zaoszczędzić na osobistych spotkaniach i kosztach podróży w firmie. Rozmowy konferencyjne przez telefon możliwe są od trzech uczestników. Podczas gdy technologia ISDN dzięki dwóm równoległym kanałom głosowym zasadniczo obsługuje konferencje trójstronne, dla rozmów konferencyjnych z więcej niż trzema uczestnikami lub innych technologii telefonicznych jak telefonia analogowa konieczne są tak zwane połączenia konferencyjne. Mogą one zostać zrealizowane wewnątrz sieci telefonicznej lub w jednym systemie telefonicznym.
 

Podstawowe funkcje dla konferencji telefonicznej przez telefon


Zasadniczo stosowane są dwie metody do ustanowienia konferencji telefonicznej. W przypadku metody dial in uczestnicy konferencji w ustalonym czasie dzwonią na wcześniej udostępniony numer konferencji. W przypadku metody dial out dzwoni się do uczestników konferencji telefonicznej i podłącza ich. W zależności od podstawowego modelu taryfowego koszty ponoszą całkowicie lub częściowo osoba dzwoniąca, osoba odbierająca połączenie lub organizator konferencji.

  • Jako podstawowe funkcje podczas rozmowy konferencyjnej do dyspozycji są z reguły następujące działania:
  • przyjmowanie dalszych uczestników
  • ochrona konferencji przy użyciu PIN
  • odtwarzanie komunikatów
  • przydzielanie funkcji moderatora
  • wyciszanie uczestników
  • itp.

Rozmowy konferencyjne i dodatkowe możliwości w telefonii Voice over IP

Na podstacje digitalizacji telefonii i integracji telefonu za pośrednictwem Voice over IP w otoczeniu IP konferencje telefoniczne oferują nowe możliwości i są coraz popularniejsze. W ten sposób można rozszerzyć rozmowy konferencyjne o wideokonferencje lub konferencje internetowe. Umożliwiają one, obok przekazywania głosu uczestników także transmisję obrazu. Za pomocą konferencji internetowej można dowolnie udostępniać aplikacje i treści ekranu. W ten sposób pulpit moderatora staje się pewnego rodzaju pulpitem konferencji. Moderator może pokazywać treści swojego pulpitu innym uczestnikom lub odblokowywać pulpity innych uczestników. Nawet wspólne działania wewnątrz aplikacji jak edycja dokumentów tekstowych lub prezentacji nie stanowią problemu.
Dzięki urządzeniom mobilnym z dostępem do internetu jak smartfony, tablety lub laptopy i inteligentnym urządzeniom telefonicznym opierającym się na chmurze z funkcjami konferencji można dziś przeprowadzać konferencje internetowe z dowolnych lokalizacji.