Przycisk szybkiego wybierania numeru

Przycisk szybkiego wybierania numeru na telefonie umożliwia zadzwonienie do uczestnika z określonym numerem telefonu przez zwykłe wciśnięcie przycisku. W tym celu można wcześniej przyporządkować numer telefonu przyciskowi lub w urządzeniu. Ustanowienie połączenia przy użyciu numeru szybkiego wybierania oferuje tę korzyść, że osoba dzwoniąca nie musi pamiętać długich numerów i nie musi wpisywać całej sekwencji numeru na telefonie. Dodatkowo przycisk szybkiego wybierania numeru pozwala zaoszczędzić czas na wyszukiwaniu kontaktu w książce telefonicznej. Szczególnie praktyczne jest to dla numerów, na które trzeba często dzwonić lub które mają być wybierane bez większego nakładu czasu w przypadkach awaryjnych. Funkcja przycisku numeru szybkiego wybierania może być różnie realizowana w zależności od telefonu lub ewentualnie używanych urządzeń telefonicznych. Wybór rozwiązań obejmuje zdecentralizowaną realizację w urządzeniu aż po scentralizowane rozwiązanie w systemie telefonicznym opierającym się o chmurę.

Programowanie przycisku szybkiego wybierania numeru w urządzeniu końcowym

Jeśli funkcja szybkiego wybierania numeru realizowana jest bezpośrednio w urządzeniu końcowym, posiada ono trwałą pamięć dla określonych przycisków. W tej pamięci można zapisać numer telefonu. W zależności od telefonu przyciski szybkiego wybierania numeru mogą być dodatkowymi przyciskami lub zwykłymi przyciskami numerycznymi. W nowoczesnych smartfonach można zazwyczaj dzwonić do użytkowników poprzez kliknięcie wcześniej zapisanego kontaktu. Funkcja ta porównywalna jest z szybkiego wybierania numerem, ponieważ nie trzeba również pamiętać ani wprowadzać numerów telefonu.

Realizacja funkcji szybkiego wybierania numeru w systemie telefonicznym niezależnie od urządzenia końcowego

Nawet dla telefonów, które nie mają funkcji pamięci dla przycisku szybkiego wybierania, można zrealizować funkcję numeru szybkiego wybierania przy użyciu systemu telefonicznego. W takim przypadku w systemie telefonicznym tak zwanemu przyciskowi szybkiego wybierania przyporządkowywany jest numer telefonu i tam na stałe zapisywany. Aby zrealizować szybkie wybieranie numeru wystarczy wybrać na telefonie według zdefiniowanego przycisku specjalnego jak # lub * krótki jednocyfrowy lub wielocyfrowy numer.