Przycisk powtórzenia wyboru

Dzięki przyciskowi powtórzenia wyboru możliwe jest ponowne wybranie ostatnio wybieranego numeru tylko jednym wciśnięciem przycisku. Funkcja ta nazywa się powtórzeniem wyboru lub w języku angielskim redial i jest dostępna w większości telefonów. Często przycisk powtórzenia wyboru oznaczony jest symbolem dwóch nachodzących na siebie pierścieni. Przycisk powtórzenia wyboru ma tę zaletę, że ponownego wyboru można dokonać znacznie szybciej, a numer nie musi być bezpośrednio zapisany lub zapamiętany. Przycisk powtórzenia wyboru używany jest często wtedy, gdy z powodu zajętej linii połączenie ma być wykonane więcej razy, aż będzie ona wolna. Powtórzenie wyboru używane jest zarówno w telefonii stacjonarnej, jak i w Voice over IP (VoIP) oraz w sieci komórkowej. Przycisk powtórzenia wyboru znajduje się z reguły także na urządzeniach faksu.

Standardowy przycisk powtórzenia wyboru

Standardowy przycisk powtórzenia wyboru umożliwia podstawową funkcję powtórzenia wyboru. Przy tej prostej implementacji dostępna jest jedna pamięć numerów do powtórzenia numeru. W każdym procesie wyboru telefon zapisuje w tej pamięci ostatnio wybierany numer. Wcześniej zachowana zawartość zostaje nadpisana. Naciśnięcie przycisku powtórzenia wyboru odczytuje tę pamięć i automatycznie wybiera zapisany numer. Przez to możliwe jest zadzwonienie każdorazowo na ostatnio wybrany numer telefonu. Można go używać do ponownego wybierania dopóty, dopóki nie zostanie nadpisany przez inny wybrany numer telefonu.

Rozszerzone i centralnie realizowane powtórzenie wyboru

W nowoczesnych telefonach, komórkach i smartfonach z wyświetlaczem zazwyczaj zintegrowane są rozszerzone funkcje powtórzenia wyboru. Umożliwiają one zadzwonienie na dowolny numer z większej pamięci powtórzenia wyboru. Możliwe jest na przykład wskazanie przyciskiem jednego z dziesięciu ostatnio wybieranych numerów.

Nawet jeśli na telefonie nie ma przycisku powtórzenia wyboru, można na nim w pewnych okolicznościach dokonać ponownego wyboru. Ponieważ funkcję tę można udostępnić nie tylko na samych urządzeniach końcowych, lecz także w centralach lub urządzeniach telefonicznych. W tym celu centralny serwer zapisuje ostatnio wybierane numery przez dany telefon. Powtórzenie wyboru może być dokonane na urządzeniu końcowym zdefiniowaną kombinacją klawiszy.