Przełączanie między rozmowami

Przełączanie między rozmowami to cecha odnosząca się do centrali telefonicznej, którą stosuje się w połączeniach telefonicznych. Może być implementowane w sieciach jak i instalacjach telefonicznych. Podczas przełączania miedzy rozmowami możliwe jest przełączanie na zmianę pomiędzy dwoma rozmówcami na dwór różnych, aktywnych połączeniach. Uczestnik nierozmawiający, czyli czekający jest wstrzymywany przez instalację lub centralę telefoniczną w sieci telefonicznej. Podczas wstrzymywania słyszy on muzykę lub tekst.

Odgraniczenie przełączania między rozmowami od cech wstrzymanie i zapytanie zwrotne

Cechy przełączanie między rozmowami, wstrzymanie i zapytanie zwrotne są ze sobą powiązane i stosuje się je, gdy dwóch rozmówców chce porozmawiać z trzecim uczestnikiem. Może to nastąpić na przykład, gdy podczas rozmowy jeden z rozmówców zostanie poinformowane, że inna osoba oczekuje na połączenie. Uczestnik oczekujący na połączenie może zostać poinformowany przez zapytanie zwrotne, że za raz ktoś do niego oddzwoni. Pierwotny uczestnik zostanie w tym czasie wstrzymany. Po zakończeniu rozmowy z uczestnikiem oczekującym na rozmowę, to rozmówca wraca automatycznie do wstrzymanego rozmówcy i rozmowa jest normalnie kontynuowana. Dzięki przełączaniu miedzy rozmowami możliwe jest przełączanie na zmianę pomiędzy dwoma rozmówcami. Nieaktywni uczestnicy są wstrzymywani w kolejce. Konferencja umożliwia zebranie trzech lub więcej uczestników do jednej rozmowy konferencyjnej. W tym przypadku wszyscy uczestnicy mogą wspólnie rozmawiać w jednym wirtualnym „pomieszczeniu”.

 

Techniczna realizacja cechy przełączania między rozmowami

Zależnie od tego, czy ta cecha udostępniana jest w sieci lub instalacji telefonicznej, istnieją różnice w ilości zajętych kanałów. Podczas gdy w przypadku przełączania miedzy rozmowami poprzez instalację telefoniczną z reguły obaj rozmówcy zajmują dwa kanały publicznej sieci telefonicznej, to przełączanie wewnątrz centrali telefonicznej można zrealizować jedynie z jednym aktywnym kanałem telefonicznym. Nowoczesne instalacje telefoniczne w chmurze zasadniczo wspierają cechy takie jak przełączanie między rozmowami, wstrzymanie i zapytanie zwrotne i oferują wygodne i obszerne funkcje konferencyjne.