Przekierowywanie połączeń

Przekierowywanie połączeń przychodzących do odpowiednich pracowników lub działów odbywa się w zależności od dnia tygodnia i godziny. Taki sposób przekierowywania jest elementem profesjonalnych systemów telefonicznych, w tym również w wirtualnych systemach telefonicznych, jak NFON Cloud Telephone System.

W zależności od czasu i dnia podejmujemy rutynowe decyzje, dotyczące łączenia klientów z odpowiednim pracownikiem. Na tej podstawie, za pomocą prostych narzędzi, firma może skonfigurować system telefoniczny, aby robił to automatycznie. Oprócz przekierowywania statycznego i dynamicznego, przekierowywanie zależne od czasu też jest możliwe.
Takie przekierowywanie przez NFON zapewnia, że nigdy nie będzie połączeń nieodebranych. Prowadzi to do znacznej poprawy zadowolenia klientów, ponieważ rozmówcy zawsze docierają do właściwego miejsca.