Przejmowanie połączenia

Przejmowanie połączenia, zwane również Call Pickup (CP), to dodatkowa cecha inteligentnych sieci i instalacji telefonicznych. Przy pomocy tej dodatkowej cechy możliwe jest, odbieranie na swoim aparacie połączenia dzwoniącego na inny telefon. Wymogiem do tego jest, że osoba przejmująca jest upoważniona do Call Pickup. Przede wszytskim przejmowanie połączenia jest często stosowane w firmach. Jednak w prywatnych instalacjach telefonicznych jak łącza ISDN lub VoIP z reguły dostępne jest również Call Pickup dla użytkowników.
 

Tworzenie grup dla przejmowania rozmów

Ponieważ w przedsiębiorstwach stanieje wiele numerów wewnętrznych, a nie każde połączenie może być odbierane i edytowane przez każdego pracownika, to w takich środowiskach sensowne jest tworzenie grup dla przejmowana połączeń. Tylko członek tej grupy może przejmować rozmowy innych uczestników grupy. Grupy mogą być zdefiniowane pod względem geograficznym i tematycznym. Można na przykład do jednej grupy Call Pickup przyporządkować wszystkich pracowników w jednym biurze lub wszystkich z danego zakresu obowiązków.

 

Metody do przejmowania połączenia

Zależnie od łącza telefonicznego, urządzeń lub instalacji telefonicznych dostępne są różne sposoby przejmowania połączeń. Przejmowanie może być wykonywane przez określoną kombinację przycisków lub przyporządkowanemu do tego przyciskowi na telefonie. W nowoczesnych instalacjach telefonicznych, w których telefon jest połączony z PC, wystarczy kliknięcie myszką dla Call Pickup.
 

 

Możliwe zakresy stosowania dla przejmowania rozmów

Dla przejęcia połączenie istnieje wiele sensownych scenariuszy zastosowania. Często do jednej grupy Call Pickup przyporządkowywani są wszyscy pracownicy w jednym biurze. W ten sposób wszyscy pracownicy mogą przejmować wszystkie połączenie przychodzące do biura, bez konieczności fizycznej obecności przy danym telefonie. Kolejnym obszarem zastosowania przejmowania są grupy pracowników, którzy opracowują ten sam temat w przedsiębiorstwie. W takiej grupie zasadniczo jest obojętne, który pracownik odbierze jaką rozmowę. Często Call Pickup stasowane jest w czasie urlopowym lub w okresach, w których zajętych jest mniej miejsc pracy. Przez to można uniknąć, że połączenie pozostaną nieodebrane.