Profile połączeń

Tak zwane profile połączeń umożliwiają przydzielanie wcześniej wybranych działań do połączenia danego uczestnika. Profile połączeń można ustawiać w urządzeniach końcowych, ale również w instalacjach telefonicznych i mogą być stasowane do wielu różnych aplikacji. W nowoczesnych smartfonach profile połączeń należą do podstawowej funkcji mobilnego systemu operacyjnego. Aby profil połączenia przyporządkować dzwoniącemu, z reguły stosowany jest numer telefonu dzwoniącego. Jeśli ukrywa on swój numer, to wcześniej zdefiniowany profil połączenia jest ewentualnie bezskuteczny. Jednak można utworzyć również ogólne profile dla połączeń z ukrytym numerem telefonu.
 

Funkcjonowanie i tworzenie profili połączeń na urządzeniach końcowych

Profile połączeń można tworzyć w każdym smartfonie, ale również w nowoczesnych telefonach stacjonarnych i bezprzewodowych. Z reguły profil połączenia jest konfigurowany bezpośrednio we wpisie do książki adresowej osoby telefonującej. Tam do numeru telefonu można przydzielić określone działania. W ten sposób można na przykład wybrać specjalny dzwonek, określoną głośność, sygnalizację wibrowaniem lub wyciszenie. Również bezpośrednie odrzucanie możliwe jest w niektórych urządzeniach poprzez profil połączenia.

 

Profile połączeń w instalacjach telefonicznych dla pojedynczych osób telefonujących lub grup

Obok tworzenia profili połączeń w urządzeniach końcowych również prawie wszystkie instalacje telefoniczne umożliwiają tworzenie profili połączeń. Przez to możliwe jest, ustalenie bezpośrednio w instalacji telefonicznej, jak powinno się reagować na połączenie z danego numeru telefonu. Unika się przez to pracochłonnej konfiguracji pojedynczych telefonów. Profile połączeń mogą być stasowane do przychodzącego routingu połączeń innych funkcji. Aby kilku numerom telefonu przyporządkować jeden profil połączeń, możliwa jest definicja grup osób dzwoniących. Pojedyncze osoby dzwoniące lub całe grupy są rozpoznawane przez profil połączeń na podstawie numeru telefonu. Następnie instalacja telefoniczna przydziela im jedno lub kilka działań. Możliwe działania, które są wywoływane prze profil połączeń w instalacji telefonicznej, to:
 

  • przekierowywanie rozmowy telefonicznej do danego numeru
  • przekierowywanie bezpośrednio na skrzynkę głosową
  • bezpośrednie odrzucanie połączenia
  • przydzielanie danego dzwonka lub specyficznego sygnału telefonu

Więcej informacji

Przekazywanie połączenia w oparciu o źródło

Kontrolowane czasowo przekierowywanie połączenia jest używane w celu umożliwienia zależnych od czasu przepływów połączeń. • Multi-numer: możliwość posiadania kilku różnych numerów przychodzących…

Czytaj więcej