Połączenie równoczesne

Połączenie równoczesne to dodatkowa funkcja sieci lub instalacji telefonicznych. Połączenie równoczesne to szczególna forma przełączania rozmowy. Jeśli nawiązywane jest połączenie z łączem telefonicznym, w którym aktywowana jest funkcją połączenia równoczesnego, to równocześnie dzwonią wszystkie wcześniej ustawione łącza telefoniczne. Użytkownik może na dowolnym łączu, na którym jest ono sygnalizowane, odebrać połączenie i prowadzić rozmowę. Łączu, które jako pierwsze nawiąże rozmowę, przyporządkowuje się połączenie. W wielu analogowych i cyfrowych sieciach telefonicznych różnych operatorów dostępna jest funkcja połączenia równoczesnego i może być indywidualnie ustawiana. Często również instalacje telefoniczne wspierają tę dodatkową funkcję. Instalacje telefoniczne realizują połączenie równoczesne bez konieczności ustawienia sieci telefonicznej dla równoczesnego połączenia.
 

Połączenie równoczesne jako dodatkowa cecha w sieci telefonicznej

Jeśli połączenie równoczesne dostępne jest jako dodatkowa funkcja w sieci telefonicznej, to każdy użytkownik może dla każdego numery telefonu ustawić dowolną ilość innych numerów równoczesnych, które mają dzwonić przy przychodzącym połączeniu. Mogą to też być numery komórkowe lub zagraniczne łącza. Zależnie od operatora może się różnić maksymalna ilość równoczesnych numerów telefonów do skonfigurowania na łączu. Ograniczone mogą też być numery komórkowe lub zagraniczne czy inne zakresy numerów. Jeśli połączenie równoczesne jest realizowane wewnątrz sieci, to odebrana rozmowa zajmuje dokładnie jeden kanał głosowy.

Ustawianie połączenia równoczesnego w instalacji telefonicznej

Wiele standardowych instalacji telefonicznych i nowoczesnych instalacji Cloud wpierają połączenia równoczesne. Z reguły można dowolnie zdefiniować czy i ile wewnętrznych telefonów lub zewnętrznych użytkowników ma sygnalizować równocześnie przychodzące połączenie. Należy jednak zwrócić uwagę, że połączenie równoczesne na zewnętrzny numer telefonu blokuje dwa kanały rozmowy w instalacji telefonicznej. Rozmowa jest wpierw odbierana w instalacji telefonicznej a następnie przekazywana dodatkowym kanałem na zewnętrzny numer.

Koszty przy połączeniach równoczesnych

Koszty za połączenie równoczesne mogą być bardzo różne. Podczas gdy połączenie równoczesne na wewnętrzne telefony nie wywołuje żadnych kosztów, to przekierowywanie na zewnętrzne łącza lub telefony komórkowe może wywołać znaczne koszty dodatkowe. Ponieważ w takim przypadku zarówno przy realizacji w instalacji telefonicznej jak i w sieci należy ponieść koszty za rozmowę z własnego łącza do przekierowywanego numeru użytkownika, który ustawił równoczesne połączenie.