Plan numeracji

Plan numeracji, określany często jako plan wybierania numerów, jest centralną funkcją każdej cyfrowej sieci telefonicznej i każdego cyfrowego systemu telefonicznego. Analizuje on numer wybrany przez uczestnika i ustala, jaki numer telefonu ma być faktycznie wybierany lub jaka funkcja ma być uruchomiona. W ten sposób przy użyciu planu numeracji można na przykład ustalić, za pośrednictwem jakiego operatora ma być prowadzona rozmowa lub z jakim uczestnikiem wewnętrznym ma zostać nawiązane połączenie. Ponieważ telefony, co dotyczy ustanawiania połączenia z uczestnikiem, z reguły nie dysponują własnym inteligentnym systemem, sieć telefoniczna lub urządzenie telefoniczne samodzielnie analizuje i rozpoznaje wybierany numer telefonu za pomocą planu numeracji i generuje właściwe żądane ustanowienie połączenia.
 

Decyzje podejmowane poprzez plan numeracji

Plan numeracji w zależności od sieci telefonicznej lub urządzenia telefonicznego może być bardzo szeroki i kompleksowy i zapewnia, że można podjąć cały szereg decyzji koniecznych do ustanowienia połączenia. W ten sposób między innymi definiuje on, do jakiego miejsca końcowego ma zostać przekierowana osoba dzwoniąca, co ma zostać zrobione, jeśli nikt nie odbiera lub łącze jest zajęte oraz jaka automatyczna sekretarka ma zostać ewentualnie powiadomiona. Ponadto plan wybierania numerów zasadniczo ustala, jaki uczestnik może dokonywać danych wpisów. Może on na przykład zabronić cyfry "0” dla danych uczestników i zezwalać w ten sposób tylko na rozmowy lokalne lub wewnętrzne.
Możliwe jest także blokowanie płatnych numerów telefonu za pomocą planu wybierania numerów. Plan numeracji może w tym przypadku zapobiegać wybieraniu numerów telefonów, które rozpoczynają się na 090, 032 lub od innych ciągów cyfr i zamiast tego przekierowywać uczestnika na standardowy komunikat.

 

Plan numeracji i jego składnia

W zależności od sieci telefonicznej lub typu urządzenia telefonicznego plan numeracji posiada dokładnie zdefiniowaną składnię. Jako rodzaj standardu w określonych zakresach powszechna stała się składnia bezpłatnego oprogramowania telefonii Asterix. Asterisk działa na różnych platformach komputerowych i obsługuje telefonię IP. Składnia przypomina skrypt, który podzielony jest na różne części i przy użyciu dokładnie zdefiniowanych łańcuchów znaków definiuje wpisy dla planu wybierania numerów.