Menu telefonu

Z jego ścisłą integracją poprzez menu oparte na XML masz szybki i prosty dostęp do głównych funkcji PBX.

  • Przełączanie sygnalizacji połączenia oczekującego
  • CLIP: transmisja przydzielonego numeru telefonu
  • CLIR: zastrzeżona transmisja numeru telefonu
  • Dzwonienie równoległe
  • Przełączanie między przekazywanymi profilami połączenia
  • Ustawianie kierunków przekazywania (zawsze, zajęte lub limit czasu)
  • Wspólne biurka: logowanie i wylogowanie rozszerzeń na urządzeniach
  • Zarządzanie agentami: logowanie i wylogowanie z kolejek połączeń