Kompresja audio

Kompresja audio lub dokładniej kompresja plików audio oznacza proces, przy pomocy którego dzięki kompresji można zmniejszyć wielkość plików audio. Przez to podczas transmisji lub zapisu informacji audio można ograniczyć szerokość pasma lub pamięć. Podobnie jak przy innych procesach kompresji, przykładowo plików wideo, procesy korzystają z licznych możliwości, aby zmniejszyć ilość danych. Kompresja audio wykorzystywana jest w wielu aplikacjach jak np. telefonia IP, komórkowa i do zapisu lub przesyłania cyfrowej muzyki.

Procesy kompresji audio bez strat i narażone na straty

Zasadniczo można rozróżnić pomiędzy procesami kompresji audio bez strat i narażonymi na straty. Przy kompresji bez strat ze zmniejszonego pliku audio można sygnał wyjściowy odtworzyć dokładnie co do bita. Takie procesy osiągają zazwyczaj przy typowej zawartości audio jak muzyka stopień kompresji wynoszący od 25 do 70 procent. Kompresja audio narażona na straty prowadzi do nieodwołalnych strat, osiąga jednak wyższy stopień kompresji. Skompresowanego sygnału audio nie można nigdy dokładnie zrekonstruować w jego pierwotnym kształcie. Często przy tym procesie stosowane są tak zwane psychoakustyczne modele. Uwzględniają one właściwości ludzkiego słuchu i indywidualne postrzeganie audio. Przykładowo z powodu niedoskonałości ludzkiego słuchu można pominąć określone części sygnałów audio, tak że nie będzie tego słychać.

Kompresja audio w Voice over IP

Również przy telefonii Voice over IP (VoIP) i korzystaniu z instalacji telefonicznych Cloud stosuje się procesy kompresji audio. Jakość rozmów można ustalać poprzez MOS (Mean Opinion Score). Im wyższa wartość MOS, tym lepsza jakość odbieranej rozmowy. Za punkt oparcia dla minimalną szerokość pasma, która musi być dostępna dla rozmowy telefonicznej o wystarczającej jakości, wymienia się często wartość dziesięciu kilobitów na sekundę. Istotnie stosowanych jest wiele kodeków, które wymagają znacznie większej szerokości pasma. Dodatkowo należy uwzględnić inne parametry takie jak overhead lub szyfrowanie. Jako standardowy rodzaj kodeków w cyfrowej telefonii służy kodek G.711. W otoczeniu Voice over IP często stosuje się kodek G.729a.

Więcej informacji

Private Branch Exchange (PBX)

Pojęcie Private Branch Exchange to inna nazwa dla systemu telefonicznego lub centrali telefonicznej. Opisuje urządzenie, które łączy ze sobą i z publiczną siecią telefoniczną określoną liczbę urządzeń…

Czytaj więcej