Interfejs o dużej wydajności

Interfejs o dużej wydajności, również zwany Primary Rate Interface (PRI), definiuje łącze ISDN z wysoką ilością kanałów użytkowych. Jest on często stosowany do łączenia instalacji telefonicznych przedsiębiorstwa z siecią ISDN, ponieważ w przeciwieństwie do podstawowego łącza ISDN możliwa znacznie większą ilość jednoczesnych rozmów.

Struktura kanału interfejsu o dużej wydajności E1

W Europie przez operatorów telekomunikacyjnych udostępniany jest z reguły interfejs o dużej wydajności E1. Posiada on szybkość transmisji danych brutto wynoszącą 2048 megabitów na sekundę i jest podzielony na 32 kanały każdy z 64 kilobitami na sekundę. Z tych 32 kanałów 30 kanałów to tak zwane kanały B, które są dostępne jako kanały użytkowe. Szybkość transmisji danych wszystkich kanałów użytkowych wynosi łącznie 1920 kilobitów na sekundę. Dwa pozostałe kanały dzielą się na jeden 64 kilobit na sekundę kanał sygnalizacyjny (kanał D) i jeden 64 kilobit na sekundę kanał synchronizacyjny.

Łącze interfejsu o dużej wydajności

Jako łącznik pomiędzy instalacją telefoniczna a siecią często wykorzystywany jest interfejs S2M. Można go zrealizować w kierunku transmisji na bazie podwójnego kabla lub przewód koaksjalny. Kierunek urządzeń końcowych są z reguły wyposażone w dwa podwójne kable z osłoną. Ponieważ do kodowania przewodu wykorzystywany jest potrójny kod HDB3 z trzema elektrycznymi stanami, to prędkość transmisji danych osiąga 2048 kilobitów na sekundę mimo szerokości pasma wynoszącego jedynie jeden megaherc.

Interfejs o dużej wydajności i przydzielanie numeru telefonu

Interfejs o dużej wydajności jest udostępniany jako łącze instalacji z blokiem numerów telefonów. Zawiera on główny numer i blok numerów telefonów dla numerów bezpośrednich. Dzięki temu można bezpośrednio wybierać urządzenia końcowe. Zadanie przyporządkowania numerów bezpośrednich do urządzeń końcowych przejmuje instalacja telefoniczna. Obok bloku numerów telefonów z aż do 99 numerami możliwe jest złożenie wniosku na trzycyfrowy blok numerów telefonów u operatora i federalnej agencji ds. sieci.

Interfejs o dużej wydajności i telefonia Voice over IP

Przez wprowadzenie na terenie całego kraju telefonii VoIP interfejs o dużej wydajności traci coraz bardziej na znaczeniu. Instalacje telefoniczne IP można zasadniczo eksploatować poprzez dowolne łącze internetowe. Liczba maksymalnie prowadzonych rozmów jednocześnie jest zależna od szerokości pasma i jakości połączenia internetowego.