Home office (Biuro w domu)

Home office umożliwia wykonywanie z domu pracy dla pracodawcy lub zleceniodawcy. Często pojęcie to jest stawiane na równi z telepracą. Zależnie od modelu pracy można poprzez home office wykonywać część lub całą pracę. Do pracy konieczny jest z reguły co najmniej jeden telefon i komputer z internetowym połączeniem z firmą. Dla przedsiębiorstwa telepraca oferuje takie korzyści, że nie trzeba udostępniać dużej ilości powierzchni biurowej. Pracownik za to nie musi nakładać czasu na drogę do i z pracy. Dodatkowo można lepiej połączyć życie prywatne wraz z opieką nad dziećmi z pracą zawodową. Home office można często znaleźć w branżach takich jak tworzenie oprogramowania, telekomunikacja i innych zajęciach związanych z IT.

Różne formy pracy w home office

W home office, zależnie od rodzaju pracy, można rozróżniać różne formy telepracy. Względnie rzadko istnieją zajęcia, przy których pracownik wykonuje wszystkie czynności z domu. W tym przypadku pracownik nie posiada w przedsiębiorstwie własnego miejsca pracy. Najczęściej model pracy w domu odnosi się do obocznych czynności. Przy tym pracownik wykonuje swoją pracę na zmianę w przedsiębiorstwie lub domu, równocześnie posiada biuro w firmie. W przypadku mobilnej telepracy czynności wykonywane są w podróży i w zmieniających się lokalizacjach a nie w home office. Taka forma typowa jest dla przedstawicieli firmy lub doradców klienta.

Wyposażenie home office i połączenie z centralą firmy

Obok mebli biurowych jak biurko, fotel i szafka na akta pracownik home office potrzebuje przede wszystkim sprzętu IT, aby komunikować się z przedsiębiorstwem i przesyłać dane. Dlatego do podstawowego wyposażenia należy telefon i PC. Łączność z siecią firmową nawiązywana jest często poprzez szyfrowane połączenie VPN, aby chronić poufne, firmowe dane. Bardzo popularne jest stosowanie instalacja telefoniczna Cloud. Umożliwia ona pełną integrację łącza telefonicznego w otoczenie komunikacyjne przedsiębiorstwa i wymaga wyłącznie łącza internetowego w home office.