Funkcja Multiphone

Pojęcie funkcji Multiphone stasowane jest często w połączeniu z nowoczesnymi instalacjami telefonicznymi bazującymi na chmurze (cloud). Dzięki funkcjom Multiphone możliwe jest zwiększenie ilości telefonów lub innych urządzeń komunikacyjnych jednocześnie pracujących na jednym numerze wewnętrznym. Ponadto pojęcie funkcji Multiphone pojawia się również w opisie niektórych telefonów i odnosi się do udostępniania różnych funkcji i aplikacji w jednym urządzeniu. Ten wpis w słowniczku zajmuje się funkcją Multiphone instalacji telefonicznych bazujących na chmurze.

Korzystanie z kilku urządzeń końcowych na jednym numerze wewnętrznym przy pomocy funkcji Multiphone

Jeśli numery wewnętrzne instalacji telefonicznej bazującej na chmurze można wyposażyć w funkcję Multiphone, to będzie możliwe wykorzystywanie na jeden numer wewnętrzny zdefiniowanej ilości (często do dziewięciu) urządzeń końcowych różnego typu pod jednym numerem telefonu. Przede wszystkim małe przedsiębiorstwa z mniejszą ilością urządzeń końcowych i niskim budżetem telefonicznym mogą znacznie zmniejszyć koszty za instalację telefoniczną bazującą na chmurze. Wprawdzie za funkcję Multiphone pobierane są przeważnie dodatkowe opłaty, jednak są one znacznie niższe od kosztów za kolejny numer wewnętrzny. Funkcje Multiphone powodują, że instalacje bazujące na chmurze są bardziej skalowalne i obniżają koszty wprowadzenia telefonii bazującej na chmurze.

Wygodne ustawianie i korzystanie z dodatkowych funkcji na łączach Multiphone

Numery wewnętrzne z opcją Multiphone umożliwiają z reguły bardzo szybkie i wygodne wspólne ustawienie pojedynczych funkcji dla wszystkich urządzeń końcowych. Do tego zaliczają się na przykład jednolite przekierowania, skrzynki głosowe, wspólne lampki zajętości i inne interesujące funkcje. Nakład zarządzania funkcjami komunikacyjnymi w przedsiębiorstwie jest przez to zminimalizowany i zoptymalizowany.