Funkcja konferencji

Funkcja konferencji umożliwia wzajemne połączenie ponad dwóch rozmówców w wirtualnej sali konferencyjnej do wspólnej komunikacji głosowej poprzez telefon. Ilość uczestników z zasady nie jest ograniczona w górę i zależy od technicznego rozwiązania danego operatora. Możliwe są nawet telekonferencje z setkami uczestników. Aby w konferencji brały udział jedynie upoważnione osoby, zazwyczaj dostęp chroniony jest poprzez PIN. W trakcie digitalizacji telefonii a przez to poszerzonym możliwościom technicznym funkcja konferencji zyskuje coraz bardziej na znaczeniu i popularności. W profesjonalnym środowisku dzięki telekonferencjom można zaoszczędzić koszty podróży i czasowe zasoby, ponieważ może zostać zminimalizowana ilość spotkań na żywo. Często pojęcie Conference Call stosowane jest jako synonim telekonferencji.
 

Możliwe funkcje telekonferencji

Zależnie od technicznej realizacji funkcji konferencji zaimplementowane są różne cechy usług. Można wyłączyć głos pojedynczym uczestnikom, przekazywać innym uczestnikom funkcje moderatora lub wysyłać określone zapowiedzi. Niektóre systemy umożliwiają przeprowadzanie konferencji pobocznych. Dołączanie kolejnych uczestników następuje albo przez funkcję add on, przy której dzwoni się do uczestnika konferencji, lub funkcje dial in, która umożliwia samodzielne połączenie się uczestnika.

 

Różne modele kosztów funkcji konferencyjnej

Funkcja konferencji wspiera różne modele kosztów. W ten sposób można przyporządkować koszty każdorazowo całkowicie do pojedynczych uczestników, organizatora konferencji lub podzielone na uczestników i organizatora.

 

Poszerzenie funkcji konferencji do konferencji internetowej w obszarze Voice over IP

Dzięki telefonii Voice over IP wykorzystaniu nowoczesnych sieci danych IP telekonferencja może zostać przeważnie bezproblemowo poszerzona do konferencji internetowej. Konferencja internetowa umożliwia obok komunikacji głosowej udostępnianie zawartości ekranu i aplikacji pomiędzy uczestnikami. Przez to można przedstawiać prezentacje lub wspólnie edytować dokumenty. Jeśli obraz video uczestników też ma być widoczny podczas konferencji, to telekonferencję można poszerzyć do konferencji internetowej przy pomocy odpowiedniego wyposażenia technicznego.