Fax2Mail

Przy Fax2Mail, często też Fax-to-Mail, chodzi o technikę, która umożliwia odbieranie faksów w formie e-maili. Właściwy faks znajduje się z reguły w załączniku do maila. Ponieważ faksowanie jest nadal bardzo popularne i często wykorzystywane jest do przesyłania bezpiecznego pod względem prawnym dokumentów, to funkcja Fax2Mail ma również w erze cyfrowej komunikacji duże znaczenie. Łączy ona nowoczesne techniki komunikacyjne jak e-mail z faksem pochodzącym z analogowego okresu. Fax2Mail może być realizowany bezpośrednio w ruterze z dostępem do Internetu, instalacji telefonicznej lub jako nowoczesny serwis wirtualny w Chmurze.

Fax2Mail w routerze z dostępem do Internetu

Ponieważ komunikacja głosowa z upływem czasu jest wykonywana głównie w formie Voice over IP, nowoczesne routery z dostępem do Internetu działają równocześnie jako wydajne instalacje telefoniczne. Wiele urządzeń oferuje wbudowaną funkcję Fax2Mail. W konfiguracji można wyznaczyć numer telefonu. który będzie odbierał faksy. W razie przyjścia faksu na ten numer, to router wysyła go w formie pliku graficznego lub dokumentu PDF w załączniku wiadomości e-mail na wcześniej wyznaczonego odbiorcę mailowego. Nie jest już konieczne własne urządzenie do odbierania faksów.

Fax2Mail jako serwis w Chmurze

Jeśli ustawi się funkcję Fax-to-Mail jako serwis w Chmurze, to odbiorca nie potrzebuje żadnego routera z funkcją Fax2Mail. Usługa Fax2Mail udostępnia numer telefonu do odbioru faksów i przeprowadza konwersję przychodzących faksów w plik graficzny. Następnie wysyła go do wcześniej ustalonych adresatów. Odbiorca potrzebuje jedynie dostępu do Internetu i urządzenia do odbioru i wyświetlania e-maili. Nowoczesne instalacje telefoniczne Cloud standardowo oferują usługę Fax2Mail jaki jedna z wielu usług Unified Messaging.

Dzięki temu serwisowi przedsiębiorstwa mogą oferować zagraniczne numery faksów, bez konieczności posiadania tam łącza telefonicznego lub siedziby. Bardzo ciekawa jest funkcja Fax2Mail dla pracowników mobilnych, którzy bardzo często są w podróży i są zdani na wiadomości faksowe.

Niektóre rozwiązania oferują też odwrotną funkcję. Funkcja ta nazywa się Mail2Fax i może przekształcić przychodzącego maila w faks i wysłać na określony numer faksowy.