Electronic Hook Switch

W przypadku Electronic Hook Switch, w skrócie także EHS, chodzi o urządzenie, które potrafi bezprzewodowo działający zestaw słuchawkowy elektronicznie połączyć z telefonem i udostępnić różne funkcje w zestawie słuchawkowym. Urządzenia te są dostępne zarówno dla zestawów słuchawkowych, które pracują za pośrednictwem Bluetooth, jak i dla zestawów słuchawkowych działających na bazie bezprzewodowego standardu DECT. Dzięki Electronic Hook Switch możliwe jest sterowanie połączeniami telefonicznymi całkowicie z poziomu zestawu słuchawkowego tak, że użytkownik nie musi przebywać w pobliżu telefonu. W ten sposób można na przykład odbierać lub kończyć rozmowy bezpośrednio na zestawie słuchawkowym.

Korzyści z używania Electronic Hook Switch

Electronic Hook Switch sprawia, że rozwiązania tradycjne stają się zbędne i zapewnia niezawodne i trwałe działanie systemu komunikacyjnego. Z reguły Electronic Hook Switch współpracuje ze wszystkimi zestawami słuchawkowymi obsługującymi EHS. Dzięki temu, że użytkownik może odbierać i rozłączać rozmowy bezpośrednio na zestawie słuchawkowym, w określonym promieniu jest on w pełni mobilny i może pracować bardzo elastycznie. Poprzez przełączanie rozmów między zestawem słuchawkowym i telefonem możliwe jest rozłączanie rozmów zwykłymi słuchawkami telefonicznymi, jeśli pracownik znów znajdzie się w pobliżu telefonu. Kolejną korzyścią jest oszczędność na inwestycjach w drogie, nowe technologie telefoniczne, ponieważ Electronic Hook Switch współpracuje z wieloma tradycyjnymi telefonami.

Działanie Electronic Hook Switch

Electronic Hook Switch udostępnia wiele funkcji do telefonowania przy użyciu zestawu słuchawkowego. Z reguły do podstawowego wyposażenia urządzenia należą następujące funkcje:
 

  • sygnalizacja połączenia na zestawie słuchawkowym (często możliwe także przy wyłączonej rozmowie na telefonie)
  • odbieranie połączenia na zestawie słuchawkowym
  • kończenie bieżącej rozmowy na zestawie słuchawkowym
  • przełączanie rozmów między zestawem słuchawkowym a słuchawką telefonu
  • regulowanie głośności i synchronizacja poziomu głośności zestawu słuchawkowego i telefonu
  • wyciszanie telefonu 

W zależności od danego produktu można włączyć inne funkcje Electronic Hook Switch.

 

Więcej informacji

Telefony systemowe

Telefony systemowe są często używane w instalacjach telekomunikacyjnych, które posiadają PBX (centrale abonenckie). Platforma NFON integruje telefony VoIP wielu różnych producentów.

  • Obsługa…
Czytaj więcej