Dźwięk szerokopasmowy

Wideband Audio, określany często także jako HD Voice, oznacza technologię, która umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych w wysokiej jakości głosowej. W tym celu HD Voice używa szerszego spektrum częstotliwości. Wideband Audio uzyskuje znacznie lepszą jakość głosową niż do tej pory stosowana wąskopasmowa telefonia i znosi jej ograniczenia związane z szerokością pasma.

Od wąskiego pasma do dźwięku szerokopasmowego

Od ponad 100 lat telefony korzystają z ograniczonego zakresu częstotliwości od 300 Hz do 3,4 kHz. Mimo tego, że zakres częstotliwości głosu ludzkiego rozciąga się od ponad 50 Hz do 8 kHz, mowę można w sposób zrozumiały transmitować przy użyciu mocno zwężonego pasma przenoszenia. Także wraz z wprowadzeniem cyfrowych technologii telefonicznych jak na przykład ISDN to ograniczenie pasma nie zostało zniesione. ISDN udostępnia wprawdzie równoległe cyfrowe kanały, jednak oba kanały oferują każdorazowo tylko jedną analogową szerokość pasma od 300 Hz do 3,4 kHz.

Wraz w wprowadzeniem telefonii Voice over IP (telefonia VoIP) i wysokich przepustowości transmisji sieci IP i łącz IP możliwe jest dopuszczenie większego spektrum częstotliwości dla rozmów telefonicznych. Wideband Audio rozszerza zakres częstotliwość od 50 do 7 000 Hz. Dzięki temu można przekazywać niższe i wyższe tony przy rozmowie za pośrednictwem linii telefonicznej.

Korzyści telefonii dzięki Wideband Audio

Rozmowy telefoniczne przekazywane przy użyciu HD Voice niezwykle polepszają naturalność i zrozumienie mowy. Zarówno w głośnym otoczeniu, jak i przy cichych rozmowach uczestnicy rozmowy mogą się znacznie lepiej zrozumieć. Ponadto dzięki niemal całkowicie przekazywanemu spektrum można łatwiej rozpoznawać głosy i przyporządkować je poszczególnym osobom. Także rozmowy konferencyjne, w których niekiedy jednocześnie mówi więcej osób, dzięki Wideband Audio będą miały wyższą jakość.
 

Warunki techniczne dla rozmów telefonicznych z Wideband Audio

Aby móc prowadzić rozmowę z użyciem Wideband Audio, wymagane jest, aby kompletny łańcuch techniczny od osoby dzwoniącej do odbierającej połączenie obsługiwał Wideband Audio. Obejmuje on oba telefony, ewentualne części mobilne, router dostępowy i sieć transmisji. Jeśli komponent nie obsługuje HD Voice, rozmowa prowadzona jest w zwykłej jakości wąskopasmowej.