DECT over IP

DECT over IP, często skracana jako DECToIP, to metoda, która umożliwia wspólne wykorzystanie telefonii bezprzewodowej poprzez standard DECT z technologią IP i nowoczesnymi sieciami IP. Technologia ta umożliwia całkowite zintegrowanie urządzeń końcowych komunikujących się w oparciu o standard DECT w infrastrukturę IP. Rozwiązanie to sensowne jest przede wszystkim w dużych przedsiębiorstwach, w których znajduje się kompatybilna infrastruktura IP i technologia DECT może umożliwić działanie telefonii bezprzewodowej na dużych powierzchniach i zakresach. DECT over IP można zastosować zarówno w przewodowych, jak i bezprzewodowych sieciach IP.

Problematyka telefonii bezprzewodowej w sieciach firmowych
Standard DECT dla telefonii bezprzewodowej rozpowszechniony jest na całym świecie. W przypadku DECT chodzi o dopracowaną metodę, która oferuje wysoką jakość połączeń głosowych, płynne przełączanie przy zmianie komórek i dostęp do licznych parametrów nowoczesnych systemów TK. Ponadto DECT można obsługiwać w sposób zaszyfrowany i zabezpieczony przed podsłuchem i jest on kompatybilny niezależnie od producenta.
Ponieważ usługi telefoniczne z upływem czasu integrowane są ze standardem IP, byłoby pożądane, aby standard IP mógł oferować porównywalne rozwiązanie dla telefonii bezprzewodowej. Bezprzewodowa technologia WLAN nadaje się tu tylko częściowo i podlega kilku ograniczeniom uwarunkowanym systemem. Aktualnie jeszcze pracuje się nad zoptymalizowanymi standardami głosowymi dla WLAN. DECT over IP już teraz oferuje możliwość zintegrowania telefonii bezprzewodowej w infrastrukturze IP.

Szczegóły rozwiązania DECT over IP
Istotę rozwiązania DECT over IP stanowią tak zwane DECT Access Points (DAPs). Pracują one w kierunku telefonów jako stacje bazowe DECT i są podłączone po stronie sieci do infrastruktury IP. Podłączenie tych DECT Access Points możliwe jest zarówno przez okablowanie sieciowe, jak i bezprzewodowo za pośrednictwem infrastruktury WLAN. Dzięki zastosowaniu większej liczby DAPs można uzyskać wysokie pokrycie powierzchni. Aby sterować większą liczbą stacji bazowych DAP, z reguły używa się kontrolera DAP. Jeśli istnieje odpowiednie połączenie IP z filią, można podłączyć poprzez DECT over IP nawet oddziały zewnętrzne.