Bezpośrednie połączenie

W środowisku telefonicznym termin bezpośrednie połączenie nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Z reguły pod pojęciem bezpośredniego połączenia rozumie się nawiązywanie połączenia do wcześniej zdefiniowanego uczestnika, wywołane przez określone działanie. Zależnie od techniki wykorzystanego urządzenia telefonicznego i implementacji funkcji wykonywane działanie w celu bezpośredniego połączenia może być różnego rodzaju. Tak więc przykładowo może wystarczyć podniesienie słuchawki lub naciśnięcie dowolnego przycisku na telefonie. Innymi możliwym działaniem może być przyłożenie słuchawki do ucha lub dotknięcie określonego symbolu na ekranie dotykowym.

Bezpośrednie połączenie poprzez sterowanie ruchem w smartfonie

Wiele smartfonów ma możliwość nawiązywania bezpośredniego połączenia poprzez sterowanie ruchem. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się określony kontakt lub wiadomość od określonego kontaktu to przy aktywowanej funkcji bezpośredniego połączenia wystarczy przyłożenie smartfonu do ucha, aby zadzwonić do tej osoby. Smartfon rozpoznaje za pomocą czujników ruchu i zbliżenia, że ma zostać nawiązane połączenie i wykorzystuje w tym celu właśnie pokazane na wyświetlaczu informacje.

 

Bezpośrednie połączenie dla dzieci lub osób potrzebujących pomocy

Osoby potrzebujące pomocy lub dzieci, które same nie są w stanie wybrać określonego numeru telefonu lub wykonać działania na telefonie, mogą być wspierane dzięki funkcji bezpośredniego połączenia. W tym celu należy wcześniej zapisać numer w telefonie, który ma być stosowany do bezpośredniego połączenia. Jeśli w telefonie aktywne jest bezpośrednie połączenie, to ten numer zostanie automatycznie wybrany, kiedy słuchawka zostanie podniesiona lub naciśniety dowolny przycisk. W taki sposób dzieci mogą o każdej porze w łatwy sposób dodzwonić się do rodziców na telefon komórkowy, bez konieczności wybierania całego numeru telefonu lub naciskania określonego przycisku szybkiego wybierania. Często ta dodatkowa funkcja określana jest jako baby call.

Smartfony można często tak skonfigurować, że do nawiązania połączenia z osobą wystarczy dotknięcie jej zdjęcia. Również ta funkcja może być wykorzystywana do bezpośredniego połączenia dla dzieci lub osób potrzebujących pomocy.