AES

Advanced Encryption Standard (AES) jest stosowany w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem i do ich szyfrowania. W tym celu wykorzystywane są procesy kryptograficzne o zmiennej długości klucza: AES 128, AES-192 lub AES-256 w zależności od długości klucza.

Mwroda została wprowadzona przez amerykański Narodowy Instytut Standardów i Technologii i może być używana w USA do szyfrowania dokumentów o maksymalnej ocenie bezpieczeństwa.

Ten sposób kodowania danych dowolnego typu uważa się za szczególnie bezpieczny i skuteczny. Jest on stosowany w wielu protokołach i technologiach transmisji, na przykład Advanced Encryption Standard wykorzystuje ochrona WPA2 sieci WiFi, podobnie jak SSH lub IPsec Standard. Proces AES jest często stosowany w technologii Voice over IP (VoIP), w celu ochrony danych użytkownika i sygnalizacji.

Dziś Advanced Encryption Standard jest na stałe wbudowany w sprzęt wielu urządzeń. Umożliwia to szybsze i bardziej skuteczne szyfrowanie i deszyfrowanie, niż byłoby to możliwe w przypadku rozwiązań, opartych na czystym oprogramowaniu.

AES cieszy się ogromną popularnością, bo jego zalety mówią same za siebie. Na przykład jest to standard szyfrowania, który można swobodnie używać bez ponoszenia żadnych opłat licencyjnych; nie podlega on też ograniczeniom patentowym. Do tego dochodzą stosunkowo niskie wymagania na sprzęt i pojemność pamięci. Algorytm szyfrowania jest prosty i elegancki w programowaniu i prosty do wykonania.

Advanced Encryption Standard wykorzystuje jako metodę szyfrowania algorytm Rijndael w połączeniu z symetrycznymi szyframi blokowymi. Długości bloku są z definicji ustalone i zawierają 128-bitów. To samo odnosi się do stałych długości klucza; w uzupełnieniu do 128 bitów mogą one również zawierać 192 lub 256 bitów.